Основни понятия
feature manager – поле вляво на работния екран, средство за управление на компонентите на модела/обекта
property manager – средство за управление на параметрите и своиствата на обектите/модела
Ленти с плъзгачи -  за преместване на чертожното пространство в чертожното поле
Чертожно (работно) поле – в него се създават и изобразяват обектите и техните чертежи
Лента с инструменти – съдържа бутони с графични изображения подсказващи действието на съответната команда
Лента на състоянието – съдържа информация за текущите координати на графичния курсор, информация за състояние на скиците и други
Лента със заглавия – на системата и на текущия файл
Графичен курсор – инструмент за въвеждане и представяне на информация по време на извършваните действия. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave