За да се сглоби детайл отделните съставни части трябва да бъдат фиксирани на определено място, премествани или ротирани за да бъдат позиционирани. 

• Преместване на съставните части (компоненти) (Move Component) –параметрите на преместване се указват в елементания мениджър (Move)
• Ротиране на съставни части (компоненти) (Rotate Component) – параметрите на ротиране се указват в елементния мениджър (Rotate)
• Геометрични ограничения на съставни части (компоненти) (Insert Mates) – дават възможност за позициониране на отделните съставни части една към друга. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave