Създаване на чертежи:

-> Създаване на стандартни ортогонални проекции  Insert>Drawing View>Standart 3D view
-> Съдаване на проекция в съответствие с модел   Insert>Drawing View>Relative to Model
-> Създаване на ортогонален изглед  Insert>Drawing View>Projected
-> Създаване на допълнителен изглед   Insert>Drawing View>Auxiliary
-> Създаванена разрез с една секуща равнина   Insert>Drawing View>Section
-> Създаване на разрез с две секущи равнини склчяващи ъгъл помежду си  Insert>Drawing View>Aligned Section
-> Създаване на изнесен елемент   Insert>Drawing View>Detail
-> Създаване на частичен наложен разрез  Insert>Drawing View>Broken-out Section

@bgmateriali.com

Изтеглиsave