Пол Верлен (1844 – 1896)

Трудно се пише за Верлен. Не само защото всеки гений се съпротивлява на усилията да бъде оразмерен и поставен в някакви рамки. У Верлен, който безспорно е един от най-значителните европейски поети от деветнадесети век, разломът, несъвпадението между личност и дарование е особено знаменателно и смущаващо. Поетът е легенда, но ако се взрем по-внимателно в образа, виждаме,