Христо Фотев (1934 – 2002)

Христо Фотев е роден на 25 март 1934 г. в Истанбул. През 1940 година семейството се премества в Бургас и оттогава Христо Фотев завинаги свързва името си с този град. През 1951 г. завършва фабрично-заводско училище в Сливен и кандидатства в Художествената академия, но не е приет. Работи като художник в Ямбол и редактор на многотиражка в Бургас.