Лиричната изповед на духа пред светостта на буквеното слово - („Азбучна молитва”)

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” - съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово. За старобългарския творец раждането на словото като звук и писмен знак е тайнство не само на мисълта, но и на душата.

Универсални християнски идеи в “Азбучна молитва”

“Азбучна молитва” на пръв поглед представлява една загадка за съвременния читател, защото жанрът към който принадлежи не е характерен за днешната литература, а същото можем да кажем и за нейната структура, както и за посланието, в което се крият загадъчни образи. За да разберем скрития смисъл на творбата можем да постъпим по два начина. От една страна можем да осъвременим смисъла на творбата, като я погледнем с очите на днешния човек

Константин Преславски - "Азбучна молитва"

Константин Преславски ученик на Свети Методий. Превежда "Учителко евангилие"(51 беседи), "Историки" и "Триод". Остава в нашата история на литературата като най-талантливия и продуктивен старобългарски поет.

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ (Анализ)

Константин Преславски се смята за пряк ученик на св. Методий. Той е един от първите славянски епископи (наред със св. Климент Охридски). Изпълнявайки задълженията си на християнски проповедник, той превежда и композира първия сборник с неделни проповеди в славянските литератури - т.нар. „Учително евангелие“.

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ (кратък анализ)

Константин Преславски живее в периода от средата на IX до началото на X век. Смята се, че той е един от учениците на Кирил и Методий. Вероятно след смъртта на Методий през 885 г., когато учениците са изгонени от Великоморавия, той е продаден като роб във Венеция, а по-късно откупен от българския княз Борис.

Константин Преславски - Азбучна молитва

Аз се моля богу с тия думи: Боже на всяка твар и създателю на видимите и невидимите [неща]. Господа — живия дух — изпрати да вдъхне в сърцето ми словото,

„Азбучна молитва“ – (анализ)

Стихотворението, познато с името „Азбучна молитва“, стои в началото на книгата „Учително евангелие“, съставена от Константин Преславски. То е първата известна поетическа творба на старата българска литература. Учителното евангелие е богослужебна книга, съдържаща 51 беседи, които

„Азбучна молитва" – образът на Словото

През 40-те години на XIX 6. учените откриват Учителното евангелие. Приема се, че е създадено през 893 - 894 г., а негов автор е Константин Преславски – книжовник от Преслав. Константин Преславски е поет, преводач, проповедник, епископ, ученик на Кирил и Методий, участвал във Великоморавската мисия

„Азбучна молитва“ – Анализ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТВОРБАТА През 40-те години на XIX в. учените откриват Учителното евангелие. Приема се, че е създадено през 893 – 894 г., а негов автор е Константин Преславски – книжовник от Преслав. Константин Преславски е поет, преводач, проповедник, епископ, ученик на Кирил и Методий, участвал във Великоморавската мисия

Азбучна молитва - Константин Преславски

Аз се моля богу с тези думи:  Боже мой, създателю на всичко  във всемира видим и невидим!  Господ-дух прати ми животворен  да ми вдъхне във сърцето слово,