Конфликтност на женската природа в разказа "Албена"

Нееднороден по жанр, разказът „Албена” на Йордан Йовков преплита любовни чувства и криминални деяния, индивидуални характери и колективни оценки, традиционни представи и неочаквани обрати в развитието на сюжетното действие. Застанали на кръстопътя между свободния избор на път и невъзможността да го

Силата на женската красота в разказа „Албена“ – Йордан Йовков

Красотата във всички нейни форми неизменно присъства в разказите на Йовков, в копнежите, стремленията и мечтите на неговите герои. Красотата физическа и духовна, красотата в труда и човешките взаимоотношения. Тази красота при Йовков извира от самото сърце на изстрадалата българска земя

Любов и грях в разказите „Индже“ и „Албена“ на Йордан Йовков.

Разказите на Йордан Йовков са непресъхващ извор на мъдрост и светлина за човешката душа. Проникнал в тайните на битието, уловил неуловимите неща в живота, писателят разтваря пред читателя нови врати на познанието, докосва най-тънките струни на душата му, потапя го в свят от неповторими образи. Той търси отговор на универсални човешки въпроси, свързани със смисъла на битието

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Албена“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. В кой сборник на Йовков е включен разказът „Албена“? А) „Вечери в Антимовския хан“ Б) „Ако можеха да говорят“ В) „Женско сърце“ Г) „Старопланински легенди“ 2. Коя композиционна особеност се среща в разказа „Албена“? А) ретроспекция Б) лирическо отстъпление В) пейзаж Г) вътрешен монолог 3. Какво е посланието за красотата в разказа „Албена“ на Йордан Йовков?

Йордан Йовков – „Албена“ (резюме)

Централна героиня от разказа “Албена” (1927) и драмата “Албена” (1928) на българския писател Йордан Йовков. В селото Албена е най-красивата жена – всички мъже гледат по нея, жените й завиждат. Но е омъжена за Куцар – уродливия, притежаващ извънредна сила помощник на мелничаря Нягул.

Анализ на „Албена“ от Йордан Йовков

СЮЖЕТЪТ И ХУМАНИТАРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА ВРЕМЕТО Събитието, върху което и изграден сюжетът в разказа „Албена“, е почерпан от преки наблюдения на автора. Млада и хубава жена е омъжена за неподходящ мъж. Недоволна от положението си, търсеща истинска любов, тя започва връзка с майстора на селската мелница. Скоро двамата любовници стигат до идеята да убият съпруга.

Албена - Йордан Йовков

На пътя между кръчмата и Хорозовата мелница беше се спряла една каруца, готова за път. С тая каруца двама стражари щяха да закарат Албена в града. Из улиците и през дворищата тичаха жени да гледат и тъй като бяха наскачали, както работеха,