„Бай Ганьо“ – Безсмъртната творба на Алеко Константинов

В една анкета, на въпроса „Кой е бил най-хубавият момент в живота ви?“, Алеко Константинов отговаря: „Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за „Бай Ганя“. Хрумването на автора обаче едва ли се е случило в точно определен момент.

Пътуващият човек в творчеството на Алеко Константинов.

Алеко Константинов има популярността на най-големия хуморист и сатирик в българската литература. Идеята за написването на „Бай Ганьо“ възниква още в Чикаго, а може би дори още по-рано. Пресъздал срещата между различни светове в пътеписа си „До Чикаго и назад“, коментирал във фейлетоните си нелицеприятните черти на нашенската действителност в края на XIX век, в „Бай

Тест по литература за 7-ми клас /Алеко Константинов - „До Чикаго...” и „Бай Ганьо”/

1. Коя от следните особености не е характерна за жанра на пътеписа: а) описание на видяното б) сюжет, чрез който се разкриват характерите на героите в) разсъждения и оценки за видяното г) изразяване на емоции, породени от видяното

Майсторството на пътеписеца - (Алеко Константинов -„До Чикаго и назад”)

С пътеписа си „До Чикаго и назад" Алеко Константинов дава нова насока в развитието на този жанр в българската литература, представяйки основните ценности на човека и света, в който живее. В пътеписа са съпоставени традиционните ценности с тези на непознатия все още свят, видян по време на пътешествието до Америка.

Анализ на фейлетона "Страст" - Алеко Константинов

В българската следосвобожденска литература има едно явление, което обогатява и преосмисля традиционната българска писмена словесност в търсенето на модерния облик на родната култура. Във времето, когато се строи съвременна България,

Разни хора, разни идеали III - Алеко Константинов

Ето, тамам сега му е времето, ама на, кураж липсва! Сега да има някой да освободи Македония, догдето е нашата партия на власт, че аз да те науча тебе какво се вика келепир. Ех, да ти пипна аз тебе солунската митница и не ми трябва много:

Разни хора, разни идеали II - Алеко Константинов

— Наливай, наливай! Още… още… — Ще прелее. — Нищо, нека прелей, наливай! Искам да дигна пълна чаша, да я пресуша до дъно,

Разни хора, разни идеали IV - Алеко Константинов

— С този инат ти още мно-ого патки ще пасеш… — За какъв инат приказваш бе, чичо? — Как за какъв инат бе, синко. Ами че не се ли сещаш, не се ли виждаш

Разни хора, разни идеали I - Алеко Константинов

Нашият помощник на регистратора е страшен комик. Изпокапваме от смях, когато почне да бомбардира несправедливата съдба. — Е, дявол да го вземе — вика той, в позата на Гамбета, — каква е тази управия,

Сеятели на рабски чувства - Алеко Константинов

"С удоволствие се научаваме, че г-н директор-режисьорът на народния театър "Сълза и смях" е говорил с г-на военния министър по въпроса за запрещението на военните да посещават Беседата и този въпрос е почти уравнен.