Тест за контролна работа /Алеко Константинов/

1. Кое от посочените произведения на Алеко Константинов е цикъл фейлетони: а) "До Чикаго и назад" б) "Разни хора, разни идеали" в) "Какво? Швейцария ли?" г) Описанието на Ниагарския водопад

Нравствените послания на Алеко Константинов в ,,Разни хора, разни идеали”

“Разни хора, разни идеали" е цикъл от четири фейлетона, в които е показано всичко, което може да покаже един истински майстор на хумора и сатирата. Показателен е фактът, че Алеко Константинов пише тези фейлетони само

Тест №10 по литература - Алеко Константинов

1. Алеко Константинов е завършил своето висше образование в: а) Одеса б) Николаев

По изборите в Свищов - Алеко Константинов

Това беше отговорът, който получих на 9 сптември т. Г. от г. Стоилова на телеграмата ми, с която молих да се спрат явно беззаконните „морални влияния“ на свищовските преставители на властта. Окръжният управител с председателя на постоянната

Честита нова година - Алеко Константинов

Веселих се и аз заедно с другите, изпратих Старата, посрещнах Новата година и най сетне, кажи-речи къде съмване, прибрах се в килията си с няколко лева в жилетката. Под тежестта на благопожеланията и на обилните възлияния заспах моментално.

До Чикаго и назад - Алеко Константинов

В Париж… Ама, ще речете, защо почвам от Париж. Защо ли? — Да ви кажа: ако бях почнал пътните си бележки от София, трябваше преди всичко да кажа какво значи да се снабдиш в България със задграничен паспорт, а пък това е толкова невесела история,

Херострат II - Алеко Константинов

Една мека, една хубава топлина има в залата на Народното събрание, па заседанията се случили тамам следобед — нахранил си се, разпуснал си се, обтегнеш се на стола си, подпреш глава и зяпаш разсеяно по ложите; а д о л у бръмчат нещо, четат списъка на депутатите, четат протоколи, дрънчи

Пътеписите на Алеко Константинов

В своята прочута изповед, правена по въпроси на проф. Иван Шишманов през 1894 година (публикувана през 1897 г. в сп. "Български преглед"), на въпроса "Коя е любимата ви миризма?" — Алеко Константинов отговаря: "Миризмата на параходите и на железниците".

Личността на Алеко Константинов

Алеко е от ония писатели, които се ползуват с широка популярност, но които всъщност твърде малко са изучени. Онова, което е написано върху Алека — книгата на д-р Кръстева, редица статии из списанията, — не е достатъчно да ни даде ясна представа за личността и литературното творчество на тоя наш писател.

Талантът на Алеко Константинов

Еднакво високо ценим ние Алека — и днес, двадесет години след неговата трагическа смърт — като човек, като писател и като общественик. Не само затова, че и трите тия страни на неговото битие бяха у него неразделно свързани, много по-крехко и по-интимно, нежели у други български художници на словото и други обществени дейци