"Евгений Онегин" - роман в стихове на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с голяма пълнота картината на руското общество през един от най-драматичните моменти от неговото развитие - Началото на ХIХ век.

Граф Монте Кристо - Александър Дюма

I. МАРСИЛИЯ. ПРИСТИГАНЕ На 24 февруари 1815 година дежурният наблюдател на Нотър Дам дьо ла Гард възвести пристигането на тримачтовия кораб „Фараон“, който идваше от Смирна

Евгений Онегин - Александър Пушкин

Не гордите ще забавлявам:     аз дружбата ценя и днес, —     бих искал тук да ти представя     залог за по-достойна чест;     залог за чиста и прекрасна     душа, изпълнена с мечта, —     поезия кипяща, ясна     и устрем горд на мисълта;     да бъде — и с ръка пристрастна

На А. П. Керн - Александър Пушкин

Аз помня чудното видение:     как ти пред мене прелетя,     като прекрасно мигновение,     като пречиста красота.

Към Чаадаев - Александър Пушкин

Любов, надежда, тиха слава,     каква преходна суета,     как бързо младостта минава,     като мъгла във утринта.     Но в нас желанието блика —

Бесове - Александър Пушкин

Тичат облаци, тъмнее;     грее скритата луна     и снегът летящ сребрее;     мрачна, мътна светлина.     Носи, носи ме шейната     и звънчето: дзън-н-н! звъни…

ТЕСТ. Александър Пушкин, „Евгений Онегин“. Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения за романа „Евгений Онегин“ НЕ е вярно? А) Евгений Онегин не е получил високо за времето си образование, но чете много и се дообразова. Б) Романът „Евгений Онегин“ е написан под формата на 14-стишни строфи. В) Евгений Онегин е отегчен от живота. Г) В романа „Евгений Онегин“ можем да открием сатирично изобличение на дворянския бит. 2. Единственото

Александър Невски в мъгла - Атанас Далчев

Щом тя се спусне, отначало горе     на куполите златото помръква,     а най-подир и на самата църква     потъва бавно каменния кораб.

Александър Сергеевич Пушкин - лирика

„И ДЪЛГО ЩЕ СЪМ ЖИВ НА ХОРАТА В СЪРЦАТА” - ТЕМИ, ИДЕИ И ПРОЗРЕНИЯ Човек винаги е изкушен от силата и внушенията на истинската поезия, независимо дали тя е родна или чужда, класическа или съвременна, плод на лично творчество или народно умотворение. Всеки носи в себе си по някой любим стих, песен или име на обичан поет, които го придружават цял живот.