"Евгений Онегин" - роман в стихове на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с голяма пълнота картината на руското общество през един от най-драматичните моменти от неговото развитие - Началото на ХIХ век.

Евгений Онегин - Александър Пушкин

Не гордите ще забавлявам:     аз дружбата ценя и днес, —     бих искал тук да ти представя     залог за по-достойна чест;     залог за чиста и прекрасна     душа, изпълнена с мечта, —     поезия кипяща, ясна     и устрем горд на мисълта;     да бъде — и с ръка пристрастна

На А. П. Керн - Александър Пушкин

Аз помня чудното видение:     как ти пред мене прелетя,     като прекрасно мигновение,     като пречиста красота.

Към Чаадаев - Александър Пушкин

Любов, надежда, тиха слава,     каква преходна суета,     как бързо младостта минава,     като мъгла във утринта.     Но в нас желанието блика —

Бесове - Александър Пушкин

Тичат облаци, тъмнее;     грее скритата луна     и снегът летящ сребрее;     мрачна, мътна светлина.     Носи, носи ме шейната     и звънчето: дзън-н-н! звъни…

ТЕСТ. Александър Пушкин, „Евгений Онегин“. Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения за романа „Евгений Онегин“ НЕ е вярно? А) Евгений Онегин не е получил високо за времето си образование, но чете много и се дообразова. Б) Романът „Евгений Онегин“ е написан под формата на 14-стишни строфи. В) Евгений Онегин е отегчен от живота. Г) В романа „Евгений Онегин“ можем да открием сатирично изобличение на дворянския бит. 2. Единственото

Александър Пушкин - "Евгений Онегин"

Посвещение     He c мисъл гордите да славя,     да забавлявам с пищен слог —     аз бих желал да ти представя     на вярна дружба скъп залог,

Александър Пушкин - "Приказка за рибаря и златната рибка"

Живял дядо със своята баба     край морето синьо и дълбоко;     те живели в схлупена къщурка     цели тридесет и три години.     Старецът ловял със мрежа риба,

Александър Пушкин – „Евгений Онегин“ (Анализ)

В произведението се проследява съдбата на млад петербургски дворянин. Двайсет и четири годишният Евгений Онегин е получил в детските си години възпитание от френски гувернанти. Той свободно се изразява на френски, танцува с финес, подхвърля уместно по някой цитат от латински епиграми – способности, които се оказват напълно достатъчни, за да е приеман благосклонно от светското общество.