Александър Сергеевич Пушкин - лирика

„И ДЪЛГО ЩЕ СЪМ ЖИВ НА ХОРАТА В СЪРЦАТА” - ТЕМИ, ИДЕИ И ПРОЗРЕНИЯ Човек винаги е изкушен от силата и внушенията на истинската поезия, независимо дали тя е родна или чужда, класическа или съвременна, плод на лично творчество или народно умотворение. Всеки носи в себе си по някой любим стих, песен или име на обичан поет, които го придружават цял живот.

Александър Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

Александър Сергеевич Пушкин, дете на старинни дворянски родове, е роден през 1799 г. в Москва. Семейството му принадлежи към най-образованата част от обществото и притежава огромна библиотека с книги на различни езици. Домът е посещаван от именити поети и писатели (Н. М. Карамзин, В. А. Жуковски, К. Н. Батюшков), гостуват художници, музиканти, артисти, чиито разговори детето

Александър Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

Всемирната слава и значение на гениалния руски поет Александър Сергеевич Пушкин имат своите дълбоки и същностни културно-исторически и естетически основания. В съзнанието на поколенията той е родоначалникът на руската класическа литература и създателят на съвременния руски литературен език, най-големият и най-свиден руски национален поет, бележит прозаик, драматург, критик и публицист, велик мислител и мъдрец