Омир - "Илиада" - Анализ

Първите запазени произведения в европейската литература са „Илиада“ и „Одисея“. Те са свързани с името на великия древногръцки поет Омир. Сигурни сведения за неговия живот нямаме. Запазените осем биографии са от късно време и са изпълнени с митични сведения и невероятни измислици. Не знаем със сигурност дори неговото родно място. Още в древността много градове и селища са си оспорвали честта да бъдат родно място на Омир. Достигнало е до нас двустишието:

"Илиада" - кратък анализ

Сюжетът на Илиада се основава на гнева на Ахил и погребението на троянския герой Хектор. Те са заложени в центъра на творбата и допринасят за развитието на целия текст. Боговете играят основна роля в сюжета на действието.

Легенда за рома (Анализ)

■ РОМИТЕ    Особено интересни са легендите на ромите, които от дълги векове водят скитнически живот и имат твърде необикновена съдба. Роми е българският вариант на рома́ – думата, с която наричат себе си част от циганите. Думата циганин идва от гръцкото асинган, което означава „гадател“.

Видове инженерни анализи на изделие. Структурен и функционален анализ

Под функционален анализ се разбира определянето (описанието) на функциите на техническия обект (СЕ или детайл). Свежда се до определяне на главната функция и функциите на повърхнините. ГФ се описва от глагол и същ. име и определя същността (предназначението) на ТО. 

Омир – „Илиада“ (анализ)

1. Сюжетът на епопеята и хуманитарните търсения на времето На кои въпроси иска да отговори разказаната история? Ако е възможно да опростим сюжета до някакъв модел, т.е. до нещо като скелет на изобразения свят, той ще се сведе до следното: Заради лична изгода Агамемнон

Епически герои – анализ

Героят в митовете от предписмения период на литературата е единствен източник и цел на действието, докато в епоса героите съществуват в името на художественото цяло – те са елемент от единството на действието. В старогръцката митология действащите лица са богове, герои и обикновени простосмъртни хора.

Историко-правен анализ на радиото и телевизията в България

I. Радиоразпръскването 1927 – 1947 г. Фундаменталните принципи относно развитието на медийния сектор през Третата българска държава се съдържат в Търновската конституция: “Чл.79.(1) Печатът е свободен. Никаква цензура не се

"На оня свят" - анализ

Пресъздавайки разнообразието на селския живот, Елин Пелин открива сюжети, които отварят по-задълбочен психологически поглед за селската душа. Неговият селянин е герой в пълния смисъл на думата - личност, която изживява пълноценно различните вълнения, човек с богата и сложна душевност. Още от самото начало на разказа на Елин Пелин – „На оня свят” – читателят бива въведен в една съвсем обикновена, проста обстановка.

Сафо – „Любов“ (анализ)

1. Лирическият мотив и хуманитарните проблеми на времето Кои характеристики на мотива са изведени на преден план? Какви са въпросите, на които той се стреми да отговори? Характерно за древногръцката лирика е отказът от сюжет.

„За буквите" – Анализ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА Познати са 80 преписа на „За буквите“. Преписите, които са открити, са създадени почти 500 години след написването на текста. Най-старият препис е от 1348 г. Някои от изследователите на „За буквите“ приемат, че текстът е произнесен публично на Преславския църковно-народен събор, свикан от княз Борис I Михаил в края на 893 г. или в началото на 894 г.