Черноризец Храбър – „За буквите“ (Анализ)

Черноризец Храбър е старобългарски писател от края на IX или началото на X век, чиято самоличност и до днес предизвиква спорове сред учените. Една от най-популярните хипотези, макар и недоказана, го идентифицира с младия княз Симеон.

Черноризец Храбър – „За буквите“ (анализ)

Смята се, че това съчинение е написано в последното десетилетие на IX век. По това време начело на българската държава застава цар Симеон. При него приетото наскоро християнство се укрепва и институционализира, утвърждават се славянската азбука и новият богослужебен език.

Оноре дьо Балзак  – „Дядо Горио“ (анализ)

Първият роман, в който Балзак реализира своя цялостен замисъл, е именно „Дядо Горио“. В крайния каталог на „Човешка комедия“ той се нарежда в цикъла „Сцени от частния живот“, които са част от „Етюди за нравите“. Много от героите на този роман обаче и най-вече Растиняк и Вотрен

Оноре дьо Балзак  – „Дядо Горио“ (анализ)

Романът „Дядо Горио“ е част от „Етюди за нравите“ в подраздела „Сцени от частния живот“. Творбата излиза първоначално в списанието „Ревю дьо Пари“ в периода декември 1834 г. - февруари 1835 г. След множество редакции от страна на Балзак и промени на имена и герои се появява като самостоятелно издание през същата 1835 г.

Оноре дьо Балзак  – „Дядо Горио“ (Анализ)

Известни са илюстрациите към най-мащабното приживе на Балзак издание на „Човешка комедия“, осъществено от Фюрн между 1842 – 1848 г. Те са дело на бележитите художници и илюстратори Домие, Гаварни, Моние и Бертал. Портретът на дядо Горио е излязъл изпод перото на Оноре Домие. На него виждаме прегърбената фигура на старец, облечен в износен фрак и панталони, седнал на прост

„Мадам Бовари“ – I част, 7 глава (Анализ)

Вече посочихме, че за твореца Флобер най-същественото в романа е стилът и едва на второ място истината, т.е. житейското правдоподобие на разказаната история. Известни са оплакванията на писателя за „ужасиите“ на стила, в които долавяме известно преувеличение, но така или иначе Флобер се нарежда сред най-големите майстори на стила във френската художествена проза.

Макроструктурен и микроструктурен анализ - Протокол

При изучаването на строежа и структурното състояние на металите и сплавите се използват различни методи за изследване, с помощта на които може да се получи изображение на металната структура. Един от най – разпросранените методи е изследването с оптичен металографски микроскоп, който дава възможност за директно наблюдаване на структурата на металите и сплавите, както и нейното фотографиране. Микроскопът има две основни характеристики – полезно и общо увеличение.

Иван Вазов – „Българският език“ (Анализ)

Стихотворението „Българският език“ е написано, когато от Освобождението са минали само пет години. Но вече се чуват обвинения към българите, че били получили даром свободата си, че нямат свои ярки герои и изявени творци, че речта им е груба и негодна за създаване на литературни произведения.

Аналитични методи за кинематичен анализ

1. Аналитично намиране на функцията на положението и предавателните функции на шарнирен четиризвенен механизъм 2. 1. Аналитично намиране на функцията на положението и предавателните функции на кулисен механизъм. Проектирането на кулисния механизъм (фиг.16.2) върху координатните оси дава уравненията: В структурата на кулисния механизъм участва и плъзгаща двоица за разлика от шарнирния четиризвенник където всички връзки се осъществяват посредством въртящи двоици.

Димчо Дебелянов – „Спи градът” - анализ

След властния „гръмовержец” Пенчо Славейков и драматичния Пейо Яворов Димчо Дебелянов е поредното самобитно явление в полето на българския модернизъм. Лириката му е нежна и меланхолична, скръбно приглушена, тихо нашепваща елегични мелодии... Димчо Дебелянов е най-нежният български лирик.