Прощаването на Хектор с Андромаха - 6 песен

Шеста песен на "Илияда" на Омир не прави изключение от другите по начина на представяне на събитията. И тук водещи са битките, двубоите между героите, благородство и жестокост се съчетават в действията им, сякаш за да ги о невинят .В сраженията те имат време да разкажат биографията си на противника, за да мотивират гнева или приятелството. Най-силно въздействащи в песента обаче не са сцените на приятелство, а на любовта, октриваща интимния свят на човека и смисъла да живееш. Не любовта, не съдържанието на влюбеното състояние се е изменило някога, а това което е около любовта.

Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” – Омир – ЛИС

В епическата поема „Илиада” Омир описва събитията, които се развиват в рамките на 51 дни на десетата година от Троянската война. Той насочва вниманието към момента, когато се решава изхода на войната. Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на древните гърци.

Срещата на Хектор и Андромаха /шеста песен/

Срещата между Хектор и Андромаха протича на фона на първата голяма бойна сцена в „Илиада". Предхож­да я двубоят между Парис и Менелай, нарушеното от Ати­на примирие (IV песен) и сеещите смърт победи на ахейския герой Диомед. При такава напрегната обстановка на бойното поле Хектор се връща за малко в крепостта. Разбрал, че богиня Атина желае гибелта на Троя, той ка­ра майка си и троянските жени да извършат ритуални об­реди и да молят богинята за милост. Иска да намери и да върне на бойното поле внезапно изчезналия оттам Парис, но се сблъсква с уплахата му.

Срещата на Хектор с Андромаха - 6 песен

Срещата между Хектор и Андромаха протича на фона на първата голяма бойна сцена в „Илиада". Предхож­да я двубоят между Парис и Менелай, нарушеното от Ати­на примирие (IV песен) и сеещите смърт победи на ахейския герой Диомед. При такава напрегната обстановка на бойното поле Хектор се връща за малко в крепостта. Разбрал, че богиня Атина желае гибелта на Троя, той ка­ра майка си и троянските жени да извършат ритуални об­реди и да молят богинята за милост. Иска да намери и да върне на бойното поле внезапно изчезналия оттам Парис, но се сблъсква с уплахата му.