Преклонение пред красотата и човека в сборника "Вечери в Антимовския хан"

Ако Вазов обхваща патриотичното, а Елин Пелин социалното самоосъзнаване на българина в националната ни литература, то Йовков е неговото естетическо и нравствено самоопознаване. Подобно на своите предшественици той обгръща цялостно народния живот от раждането на българина до неговата смърт; в мирен труд ц война.

Преклонение пред красотата и човека в сборника "Вечери в Антимовския хан"

Ако Вазов обхваща патриотичното, а Елин Пелин социалното самоосъзнаване на българина в националната ни литература, то Йовков е неговото естетическо и нравствено самоопознаване. Подобно на своите предшественици той обгръща цялостно народния живот от раждането на българина до неговата смърт; в мирен труд ц война. В мигове на радост, скръб и религиозно преклонение. Той се домогва до сложната и противоречива душевност на човека,

Вечери в Антимовския хан

Докато работи в Букурещ, Йордан Йовков започва да пише книга с разкази, сюжетите за които търси основно във вестникарските хроники („аз винаги чета хрониката“, казва Йовков, изяснявайки повода за разказа „По жицата“) или в личните си впечатления от живота в Добруджа. За разлика от сборника „Старопланински легенди“, в който е показан един

Вечери в Антимовския хан - Йордан Йовков

Дрямката на Калмука Ханът на Сарандовица в Антимово не беше само на кръстопът, а на едно място, дето се пресичаха много пътища. И есенно време, когато от цяла Добруджа тръгваха кервани подир кервани коля към Балчишката скеля и към водениците в Ватова,