Есето като вид аргументативен текст

Познаваме трите основни типа реч: повествование, описание и разсъждение. При разсъждението се поставя и разрешава някакъв проблем. За целта най-напред той трябва да се осъзнае. След това да се потърси възможно решение. То става теза на текста. Но тя трябва да бъде доказана.

Аргументативен текст

ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ: 1.СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ 2. ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС 3. ЕСЕ 4. СЪЧИНЕНИЕ ЗАГЛАВИЕ То може да съдържа: ПРОБЛЕМ, ТЕМА, ФОРМУЛИРОВКА ПОД ФОРМАТА НА ВЪПРОС, ФОРМУЛИРАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН ПРОБЛЕМ, ЕСЕИСТИЧНА