Лирическо стихотворение – „Степ“ от Асен Разцветников

Стихотворението на Асен Разцветников „Степ“ е публикувано за първи път през 1926 г. в сп. „Златорог“ като част от цикъл от три стихотворения с общо заглавие „Блуден син“. По-късно то влиза в антологията на Разцветников „Планински вечери“ от 1934 г., където стои в първата група стихотворения, задаващи основната тематична ориентация на книгата. Между двете публикации има

Асен Разцветников  - Жертвени клади (Лирика)

Синовете на слънцето * Посвещение   * Предтечи   * Ний   * Звездни нощи   * След погребението   * Вихри   * Полски стрели   Жертвени клади * Молитва   * Кървави вопли   * Каин   * Сред запустение   * Удавници   * Безсмъртни