Дъждобранът - Атанас Далчев

Той е вехт, но има сила странна:     може и да плиска над града,     взема ли със мене дъждобрана,     знам, ще секне на часа дъжда.

Биография на Атанас Далчев

Атанас Христов Далчев (12 юни 1904 — 17 януари 1978) е сред най-видните български поети и преводачи, представител на диаболизма в българската литература. Автор е на поезия с ярко философска проблематика.

 Дяволско - Атанас Далчев

Стрелките на отсрещния часовник     описват върху своя циферблат     дванайсетте кръга на моя ад     и жънат мойте часове отровни.

И зимата - Атанас Далчев

И зимата ще ни затвори скоро.     Ще падне сняг на нашите балкони.     Напразно в пустотата бяла взорът     картините на лятото ще гони.

Мълчание - Атанас Далчев

Мълчах години непрестанно     с опустошен от мисли лоб     и днеска от това мълчание     излизам аз като от гроб.

Кукувица - Атанас Далчев

Аз не разбирам хората, които     отиват при гадатели и врачки     и с бобени зърна и хороскопи     се мъчат да открият що ги чака     във бъдещите дни. Каква утеха     и смисъл има да живееш,

Огледало - Атанас Далчев

Ти го чакаш от години цяли —     чудото дохожда всеки час.     Виж хамалина пред нас,     който носи огледало.     Той върви. И в огледалото израстват     улици, къщя, стобори,

Пръстен - Атанас Далчев

1. Дъжд 2. Повест 3. Къщата 4. Лято 5. Младост 6. Убийство 7. Книгите 8. Пролетна нощ 9. Пръстен 10. Нищий духом

Болница - Атанас Далчев

Тази бяла варосана зала на градската болница,     до самите стени прилепените бели легла     и лица побледнели по тях, и лица меланхолни     с тъмножълтия цвят на студената зимна мъгла.

Книгите - Атанас Далчев

Пред мен е книгата разтворена     и денем, и нощя;     все сам, аз не познавам хората,     не зная и света.