ТЕСТ. Атанас Далчев – „Повест“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кой проблем НЕ се отнася до съдържанието на стихотворението „Повест“? A) нежеланото и невъзможното общуване Б) монотонното и безсмислено съществуване B) мъчителният размисъл за смъртта Г) самотата в отчуждението на личността 2. В кое твърдение е посочена особеност на диаболистичния свят в стихотворението „Повест“? A) Откроява се силата на духа на самотната личност.

Път - Атанас Далчев

Зимен път, ти прекосваш пустинните     и безбрежни долини от сняг.     Две дълбоки бразди — верен знак,     че по тебе кола е преминала.

ТЕСТ. Атанас Далчев и Елисавета Багряна. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е: А) прозорецът Б) стаята В) къщата Г) Балканът 2. Новаторството в поетиката на Атанас Далчев се изразява в: Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. А) това, че заглавията на стихотворенията му са кратки, състоящи се от една дума, най-често съществително име Б) доближаване до повествованието на прозата и естетизация

Атанас Далчев - поезия

АНГЕЛЪТ НА ШАРТЪР Не зная твоя чин, ни име  на ангелите във реда,  но знам, че ти в нощта откри ми  отново пътя към света.

Атанас Далчев - Прозорец (стихосбирка)

1. Болница 2. Хижи 3. Вятър 4. Старите моми 5. Коли 6. Вратите 7. Есенно завръщане 8. Зимният студ 9. Прозорец 10. Път 11. Стаята 12. Ручей

Атанас Далчев – „Молитва“ (Анализ)

ЛИРИЧЕСКИЯТ МОТИВ И ТЕМАТА ЗА ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА Съдържанието на стихотворението „Молитва“ е съвсем просто: лирическият герой се безпокои, че увлечен в решаването на сложни въпроси, може би е забравил да живее. Затова се моли на Бога да го освободи от всяка сложност, да му разкрие отново простите радости на обикновения живот, да го научи как да общува с обикновените хора

Атанас Далчев - Прозорец

Ето нашето зимно стъкло.     То не е, то не е сякаш същото:     няма вече ни пътя, ни къщите:     само бяла гора от сребро.

Атанас Далчев - биография и творчество (видео) - 12 клас

Атанас Далчев е сред най-видните български поети и преводачи на XX век. Автор е на поезия с ярко философска проблематика. Превежда стихотворения и белетристика от френски, испански, италиански, немски и руски писатели. Носител е на Хердеровата награда на Виенския университет (1972).

Атанас Далчев (1904 - 1978) – Мислителят

Атанас Далчев е роден на 12 юни 1904 г. в гр. Солун. През 1922 г. завършва гимназия в София. През 1923 г. заедно е Димитър Подвързачов и Георги Караиванов издава поетичния сборник „Мост“. През 1926 – 1927 г. е член на литературния кръг „Стрелец“. По това време сътрудничи активно на литературния печат със стихове и критически статии.