„Дон Жуан“ – Джордж Гордън Байрон

„Бепо“ е нещо като генерална репетиция за задаващия се „Дон Жуан“. Отработена е формата – италианската героическа октава. Намерен е и подходящият стилистически ключ: шеговит разказ от името на автора, непрестанно прекъсван от иронични размисли и сатирични скечове. (Може би тук е мястото да се припомни, че и „Германия. Зимна приказка“ на Хайне е поема от същия тип, но при немеца

Джордж Гордън Лорд Байрон (1788-1824) – биография

Животът и личността на Джордж Гордън Лорд Байрон (1788-1824) предлагат съвършена илюстрация на представата за романтическия творец с присъщия й ореол на изключителност и драматична противоречивост. Семейството му принадлежи към съсловието на аристокрацията, но когато бъдещият поет се ражда

Прометей - Джордж Байрон

Титане, вечно жив, за чийто взор     на смъртността терзанията тленни,     в действителната им печал видени,     не бяха унизителен позор,     с какво ли тази жал те награди?

Метежните гении. Байронизъм. Джордж Гордън Байрон

Понякога имената на велики писатели стават нарицателни за определени духовни процеси в историята на човечеството. Епохата на Просвещението създаде и утвърди две подобни понятия – волтерианство и русоизъм. Следващата културноисторическа формация, определила до голяма степен духовния облик на XIX век – романтизмът, изтъква друго подобно нарицателно име – байронизъм.

Джордж Гордън Байрон (1788 - 1824)

Джордж Гордън Ноуъл, шести барон Байрон е роден на 22 януари 1788 г. в благородническо семейство. На 10-годишна възраст след смъртта на прачичо си наследява семейната титла и родовото имение Нюстедското абатство в Нотингамшир, Англия.

Джордж Байрон - "Дон Жуан" (презентация)

Джордж Ноел Гордън Байрон е роден на 22 януари 1788 г. в обедняло аристократично  семейство в Лондон. Майката на Байрон напуска мъжа си и се връща заедно със сина си в родното си място в Шотландия.

Джордж Байрон - „Дон Жуан“ (анализ)

Байрон работи по „Дон Жуан“, своето най-амбициозно и зряло произведение, от 1818 до 1823 г. Останало незавършено поради внезапната смърт на поета, то съдържа шестнайсет напълно завършени песни. Запазени са и началните четиринайсет строфи от седемнайсета песен

Байрон и Байронизмът в духовния живот на Европа

От съвременна гледна точка Байрон изглежда като истинска суперзвезда. Той притежава едновременно и висок аристократичен произход, и огромно богатство, и необикновена физическа красота. В същото време официозното английско общество го отхвърля заради ексцентризма му.