Алеко Константинов – „Бай Ганьо журналист“

Темата за родното и чуждото е основна във възрожденската литература още от създаването на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски (1762 г.). Родният свят се свързва с нравствените ценности на българския народ, със съхранените национални традиции или със страданието на поробените – жертви на чуждата политическа и духовна власт. Чуждият свят се възприема като