Културните различия между пътуващия българин и Европа в „Бай Ганьо пътува“

Историите за Бай Ганьо са публикувани между април 1894 г. и март 1895 г. на страниците на авторитетното сп. „Мисъл“. През 1895 г. са събрани в отделна книга, която е призната за уникално явление в българската литература. Самобитна и жанрово неопределима, тя е изключително постижение на родната белетристика.

Алеко Константинов - „Бай Ганьо”, „Бай Ганьо пътува”

„Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия- и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец." Така започва Алеко Константинов своята книга „Бай Ганьо”. Невероятни приключения за един съвременен българин". Първите разкази се появяват през

Проблемът „Ние и другите“ в „Бай Ганьо пътува“

„Бай Ганьо пътува“ е първият от „невероятните разкази за един съвременен българин“, представен от Стати. Тъй като този текст „отваря“ разговора за героя, който е познат за разказвачите, но непознат за читателя, в известна степен изпълнява ролята на експозиция на цялата книга – представя Бай Ганьо

Алеко Константинов – „Бай Ганьо пътува“ (Кратък анализ)

Историите за Бай Ганьо са публикувани между април 1894 г. и март 1895 г. на страниците на авторитетното сп. „Мисъл“. През 1895 г. са събрани в отделна книга, която е призната за уникално явление в българската литература. Самобитна и жанрово неопределима, тя е изключително постижение на родната белетристика.

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 1 

1. Къде НЕ се развива действието в началото на разказа „Бай Ганьо пътува“?      A) в центъра на Будапеща  Б) в Пещенската гара B) на перона на Пещенската гара  Г) в маневриращия влак 2. Разказвачът в „Бай Ганьо пътува“ е: A) Илчо Б) Алеко Константинов B) Стати Г) неизвестен

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 2

1. Къде се развива действието във финала на разказа „Бай Ганьо пътува“?     A) в центъра на Виена Б) на Виенската гара B) в хотел „Лондон" Г) във влака 2. Спътникът на Бай Ганьо в „Бай Ганьо пътува“ е:   A) Стати Б) авторът B) Илчо Г) неизвестен

„Бай Ганьо пътува“ – Трудният преход на новоосвободения българин към света

1. ОСНОВНИ СЮЖЕТНИ МОМЕНТИ И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО В ТЯХ: Идеята за книгата, в която главен герой е Бай Ганьо, се ражда по признание на самия автор в началото на 1894 г. На части тя е публикувана в списание „Мисъл“ от април 1894 до януари 1895 г., а като цялостно издание с някои добавки

„Бай Ганьо пътува“ – Разминаване между претенции и същност

Идеята за книгата, в която главен герой е Бай Ганьо, се ражда по признание на самия автор в началото на 1894 г. На части тя е публикувана в списание „Мисъл“ от април 1894 до януари 1895 г., а като цялостно издание с някои добавки се появява през 1895 г. Тази „пъстра огърлица от анекдоти“, както я нарича

Бай Ганьо пътува

Човекът Алеко Константинов е деликатна, чувствителна личност с живо чувство за хумор. Писателят Алеко Константинов е талантлив творец, създал популярен, национално известен герой-тип Бай Ганьо. В хумористичната творба „Бай Ганьо” срещата с него е занимателна, интересна, увлекателна и поучителна.

Пътуване до Лилипутия - част първа, глава I (Пътешествията на Гъливер)

ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО РАЗЛИЧНИ СТРАНИ НА СВЕТА ОТ ЛЕМЮЪЛ ГЪЛИВЪР Първоначално корабен лекар, а по-късно капитан на различни кораби ЧАСТ ПЪРВА ПЪТУВАНЕ ДО ЛИЛИПУТИЯ ГЛАВА I Авторът разказва за себе си и семейството си и какво най-напред го е подтикнало към пътешествия. Как претърпява корабокрушение и се спасява с плаване, как стига благополучно до брега на страната Лилипутия; как го пленяват и откарват във вътрешността на страната.