„Троица братя града градяха“ - митическа балада, изградена върху мотива за вграждането

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПЕСЕНТА Народната песен „Троица братя града градяха“ е митическа балада, изградена върху мотива за вграждането. Песента разглежда няколко много важни страни на човешките взаимоотношения. На първо място, това е отношението човек – общност.

Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених“ (Анализ)

СЮЖЕТЪТ НА ПОВЕСТТА И ТЕМАТА ЗА ТРУДА И ТВОРЧЕСТВОТО Повестта „Балада за Георг Хених“ разказва за трудната съдба на един чешки лютиер в суровите години на установяване на тоталитарна власт в България. Георг Хених е реална историческа личност, един от многото чехи, дошли в България след Освобождението, за да помогнат при модернизирането на новата национална

„Неразделни“ – Балада за любовта

Пенчо Славейков споделя: „В пловдивското село Белащица, при полите на Родопите, има един величествен явор. Едно време аз често съм стоял под неговата сянка, там на хълмът над малката речица...“. Смята се, че именно на това място поетът е получил вдъхновение да напише „Неразделни“

„Неразделни“ – Балада за любовта, победила смъртта

„Неразделни“ на Пенчо Славейков е балада за голямата любов, която побеждава дори смъртта. Героите не успяват да постигат мечтата си приживе, но остават завинаги свързани, след като се прераждат в дървета – явор и калина. Освен мотива за неразделните баладата разгръща и други два мотива

Баладата „Неразделни” - славослов на вечната любов

Страстен почитател на народната песенна традиция, Пенчо Славейков създава едни от най-великолепните си творби по мотиви от родния фолклор - „Змейново либе”, „Ралица”, „Бойко”, „Коледари”, „Луд гидия” и др. За големия майстор на поетичното слово българската народна песен е връх на художественото съвършенство, до който