Незаслуженото страдание на бедните деца („Братчетата на Гаврош“ – Христо Смирненски)

Противопоставяйки образа на несправедливо устроения свят и този на света такъв, какъвто трябва да бъде – изпълнен със светлина, радост, щедрост и справедливост, поетът намира най-краткия път към съпричастието на читателя. Всяко нещо, поставено до своята противоположност, изглежда по-ярко и въздейства по-силно.

Драмата на човека от бедните предградия /"Зимни вечери" - Христо Смирненски/

Поемата „Зимни вечери" е публикувана за пръв път в „Работнически вестник" през януари 1923 г. - само шест месеца преди смъртта на Смирненски. Тя е една от послед­ните му и най-зрели поетични творби, в коя­то темата за нещастието на хората от

Бедните в църквата - Артюр Рембо

Събрани в ъгъла, на дъбовите пейки, сред дъх на спарено са вперили очи към хора, в който пак разпяват се, мучейки, над двадесет гърла — та химн да прозвучи;