Иван Вазов (1850 – 1921) – биография

Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в град Сопот. Израства в патриархалното семейство на търговеца Минчо Вазов, олицетворение на честност и почтеност, и Съба Вазова, която формира у своя син интереса към художествената литература.           Като ученик в Сопот и Калофер Вазов прочита първата българска повест – „Нещастна фамилия“, написана от възрожденския книжовник Васил Друмев.

Пол Верлен (1844 - 1896) – биография

Пол Верлен (1844 - 1896) е признат за един от най-значителните френски поети от втората половина на XIX век. Заедно с Бодлер, Рембо и Маларме той е ярък представител на символизма и негов влиятелен пропагандатор, въпреки че също като Бодлер е възразявал срещу определянето му като символист.

Петко Рачов Славейков – биография

Петко Рачов Славейков се ражда през 1827 г. в Търново в семейство на стар занаятчийски род. Макар родителите му да са слабо грамотни, го възпитават от малък в дух на патриотизъм и свободолюбие. Начално образование получава в родния си град, в Дряново и Трявна.

Бранислав Нушич – „Автобиография“ (Анализ)

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“ В главата „Урок по география“ е продължена темата за безсмислените реформи в образованието, разгледана и в други части на романа „Автобиография“. Още в началото на тази част е поставен въпросът доколко полезни са знанията, които получаваме в училище

Бранислав Нушич - „Автобиография” (География)

Сръбският писател Бранислав Нушич, „вълшебник на смеха”, по думите на литературния критик Боян Ничев, притежава невероятно умение да изгражда комични ситуации.

Бранислав Нушич - Автобиография

Аз мисля, че изобщо е излишно да се пише предговор към автобиография. Ако човешкият живот има някакъв предговор, той е от такова интимно естество, че за него изобщо не се пише. Но на мен предговорът ми е необходим, за да оправдая начинанието си да напиша автобиография

Христо Ботев - кратка биография

Христо Ботев (1848 – 1876) е един от най-големите поети на България, оставил неизличими следи в българската литература, история и култура. Той е роден на 6 януари 1848 г. (по стар стил 25 декември 1847 г.) в Калофер в учителско семейство.

Мигел де Сервантес - биография

Мигел де Сервантес Сааведра (1547 - 1616) живее и твори през така наречения „златен век“ - разцвет на испанската литература и изкуство, а романът му „Дон Кихот“ е сред най-значимите и четени и до днес творби на европейската култура. Потомствен дребен благородник, той е роден в малкия кастилски град Алкала де Енарес.

Мигел де Сервантес - биография

Мигел де Сервантес Сааведра (1547 - 1616) живее и твори през така наречения „златен век“ - разцвет на испанската литература и изкуство, а романът му „Дон Кихот“ е сред най-значимите и четени и до днес творби на европейската култура. Потомствен дребен благородник, той е роден в малкия кастилски град Алкала де Енарес.

Алеко Константинов - биография

Алеко Иваницов Константинов (01.01.1863, Свищов - 11.05.1897, край с. Радилово, Пловдивска област). Учи при частните учители Ем. Васкидович и Я. Мустаков, в Свищовското училище (1872-1874) и в Априловската гимназия в Габрово (1874-1877). По време на Руско-турската освободителна война е писар в канцеларията на свищовския губернатор (1877).