Сплин - Шарл Бодлер

Когато натежи като капак небето     върху духа, съзнал печал и нищета,     и хоризонта цял обгърне, при което     ни праща черен ден, по-тъжен от нощта;

Албатросът Бодлер

По време на своето пътуване към Индия Бодлер става свидетел на странна случка. Пострадал от разразилата се буря албатрос каца на палубата на кораба. Грубите моряци започват да си правят шеги с неговата безпомощност. Тази гледка силно впечатлява младия Шарл, който я възприема като алегория,

Шарл Бодлер - "Цветята на злото"

Френският символизъм е немислим без поезията на Шарл Бодлер. В историята на западноевропейската литература той е първият представител на модернизма - художествено направление, намерило отражение в различни жанрови форми на изкуството, но постигнало своя висок естетически връх в творчеството на Бодлер.

Шарл Бодлер - биография и творчество

Шарл Бодлер е роден през 1821 г. в Париж в семейството на висш държавен чиновник. Баща му умира през 1827 и майка му се жени повторно за офицер, работил по-късно като посланик в различни страни. Бодлер получава образованието си в Лион(1831-1836) и Париж (1836-1839).

Шарл Бодлер (1821 – 1867)

Шарл Бодлер е роден на 9 април 1821 година в Париж. Баща му произхожда от селско семейство, но при Наполеон се издига до сенатор. Той пръв събужда у малкия Шарл любов към изкуството, водейки го по музеи и концерти. Но когато Бодлер е на 6 години, баща му умира.

Шарл Бодлер – „Сплин“ (Анализ)

При първи прочит стихотворението „Сплин“ оставя мрачно впечатление, внушаващо идеята за смъртта. Неговото заглавие дава име на подобни емоционални състояния. С други думи, авторът не представя герой, място или събитие, както това се прави в по-традиционните литературни произведения

Шарл Бодлер (1821 - 1867) – биография

Шарл Бодлер (1821 – 1867) е един от най-значимите представители на френския символизъм, макар и хронологически да твори малко по-рано от същинските му представители – Верлен, Рембо и Маларме.

Шарл Бодлер (1821 – 1867)

Движейки се в средите не само на литератори, но и на художници поетът вероятно повече от всички значителни френски писатели от XIX век е бил и предмет на изображение, още повече като се има предвид, че е имал твърде впечатляваща физиономия. Рисували са го някои от най-големите художници на епохата – портрети с маслени бои или графични изображения.