Качествата на героите в приказката „Болен здрав носи“

Заглавието на интригуващия приказен текст за приключенията на лисицата и вълка се е превърнало в поговорка. Това е остроумна „крилата“ фраза, подходяща за ситуациите, които показват умението на някои хора да се преструват и да живеят на чужд гръб, възползвайки се от наивната глупост, състраданието и малодушната слабост на другите.

Приказки за животни - „Болен здрав носи”- анализ

Приказките за животни са най-разпространените приказки, отразили естествената връзка между човек и природа. Светът на животните става част от бита и начина на живот на всеки народ с древна история. В дългия исторически път на времето приказката се превръща в място за художествена среща на човека с одухотворения свят на животните, преобразени в приказни герои.

„Болен здрав носи“ – Приказки за животни

Векове наред приказките са били единственото развлечение за децата и техен пътеводител в сложния свят на човешките взаимоотношения. От тях неусетно се научава кое е добро, кое - лошо, кое е красиво и кое - грозно. Това е така, защото те са събрали и отразили вековни наблюдения и изстрадана мъдрост.