Гео Милев – Авангардният богоборец

Гео Милев е вторият български литератор, който след Пенчо Славейков ревизира из основи българската художествена култура. Почти сам той успява да приобщи люшкащата се между символизма и откровеното патриотарство литература към авангардните търсения на европейския експресионизъм. По природа бунтар, Гео Милев никога не стои на едно място и

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията и примирението с неправдата

Появила се значително по-късно като литературен род, драмата е сложна художествена форма, съчетала елементи на другите два литературни рода, които се развиват преди нея - епос и лирика. В своя пролог, в монолозите и диалозите между действащите лица атическата драма е поезия, която се рецитира.

Oбразът на бореца за свобода и правда в поезията на Христо Ботев

Единственият главен герой в поезията на Христо Ботев е борецът за национална свобода и социална правда. Най – пълно този образ е проследен и разработен в стихотворенията “Хайдути”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър” и Обесването на Васил Левски”. Тези творби са подредени в строг хронологичен ред, защото освен развитието и идейното израстване на бореца за свобода, те проследяват трите етапа на националноосвободителната борба на българския народ срещу поробителите.

Oбразът на бореца за свобода и правда в поезията на Христо Ботев

Единствения главен герой в поезията на Христо Ботев е борецът за национална свобода и социална правда. Най – пълно този образ е проследен в стихотворенията “Хайдути”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър” и "Обесването на Васил Левски”.

Oбразът на бореца за свобода и правда в поемата "Хайдути" на Христо Ботев

Единствения главен герой в поезията на Христо Ботев е борецът за национална свобода и социална правда. В поемата “Хайдути”, Ботев изцяло стъпва върху традицията на българската народна песен, за да предаде живота,