Незаслуженото страдание на бедните деца („Братчетата на Гаврош“ – Христо Смирненски)

Противопоставяйки образа на несправедливо устроения свят и този на света такъв, какъвто трябва да бъде – изпълнен със светлина, радост, щедрост и справедливост, поетът намира най-краткия път към съпричастието на читателя. Всяко нещо, поставено до своята противоположност, изглежда по-ярко и въздейства по-силно.

Мотивът за съдбата на бездомните деца в „Братчетата на Гаврош“

Живял в крайните квартали на столичния град, Христо Смирненски е особено чувствителен към съдбата на бездомните деца – най-невинните жертви на един несправедливо устроен свят. Именно тях поетът превръща в герои на стихотворението си „Братчетата на Гаврош“.

Христо Смирненски – „Братчетата на Гаврош“

В творчеството на Смирненски особено място заема големият град като символ на света и живота. Облян от блясъка на суетата, той носи страданието на бедността, грохотът и праха на делника. Бездушен и враждебен, едно голямо каменно чудовище, градът поглъща живителните сили на хората, превърнал се в свят на скръбта, разочарованието, краха на човешките надежди и илюзии.

Христо Смирненски – „Братчетата на Гаврош“ /анализ/

В стихотворението "Братчетата на Гаврош" звучат настойчивите реторични обръщения на лирическия Аз към града мащеха.Той е видян в най-мрачните и най-отблъскващите му превъплъщения. Отново се появява "скован от злоба","шумен и разблуден". Творбата е протест срещу социалната несправедливост и жестоките контрасти в обществото. Тук представата за града преповтаря символичната визия на този топос, в който владеят порокът и покварата.

Христо Смирненски – Братчетата на Гаврош (Анализ)

Христо Смирненски (1898 – 1923) е един от значимите български поети от началото на XX век. Истинското му име е Христо Измирлиев, но става известен под псевдонима Смирненски. Роден е на 17 септември 1898 г. в българския град Кукуш

ТЕСТ. Братчетата на Гаврош

1. „Братчетата на Гаврош" е:        1 т. A) разказ Б) приказка B) легенда       Г) стихотворение 2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат страданието и бездушието.        2 т.

„Братчетата на Гаврош“ – въпроси и отговори

1. Образите в цялото стихотворение са контрастно противопоставени. Защо според теб поетът е избрал този начин да говори за съдбата на бедните деца? Как с подредбата на думите в изреченията е постигнато внушението за това противопоставяне? Противопоставяйки образа на несправедливо устроения свят и този на света такъв, какъвто трябва да бъде

Братчетата на Гаврош (Анализ)

Стихотворението „Братчетата на Гаврош“ поставя темата за социалната несправедливост в българското общество в началото на XX в. Това е една от основните теми в творчеството на Христо Смирненски.

Братчетата на Гаврош - Христо Смирненски

Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте електрични глобуси всуе тъй празнично блестят!