Сюжетът на приказката „Тримата братя и златната ябълка“

Сюжет се нарича система от случки и събития, в която се проследява развитието на действието и се разкриват човешки характери и взаимоотношения. В приказката „Тримата братя и златната ябълка“ сюжетът представя живота в семейството на тримата братя, опитите на синовете да опазят семейната ценност, премеждията на най-малкия брат на долната земя и завръщането му в родния дом.

Общото и различното в „Тримата братя и златната ябълка“ и „Златното момиче“

ОБЩОТО: И в „Златното момиче“ действието започва своя ход с настъпването на беда (момичето остава сираче и вкъщи идва мащехата, която не го обича и иска да го прогони от дома). Следващият ход е пътуването – бащата, който изпълнява ролята на отправител, завежда момичето си в гората и го оставя там.

Тестови задачи върху "Тримата братя и златната ябълка"

1.   Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а) битова б) вълшебна в) за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Вълшебни приказки – „Тримата братя и златната ябълка“ (Анализ)

■ ПРИКАЗКАТА  „Тримата братя и златната ябълка“ е типична вълшебна приказка. В текста й можем да проследим всички белези на този вид народна словесна творба. Начален тласък на сюжетното действие дава нарушената хармония: в случая – открадването на ябълката.

Сюжетът на песента „Троица братя града градяха“

Всеки фолклорен текст се създава, за да съобщи нещо важно на общността, да отправи към нея послание. Често то не се разбира от съвременните читатели, тъй като днес имаме различни от тези на предците ни представи за света и за ценностите в живота. В миналото отделният човек бил много по-тясно свързан с колектива, към който принадлежал, бил изцяло зависим от него.

Тест 1 - "Тримата братя и златната ябълка" - Вариант 1

1.  Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? – 1т. а)  битова б)  вълшебна в)  за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Тест 2 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 2

1. Посочете ГРЕШНОТО твърдение. – 2 т. а) Приказката „Тримата братя и златната ябълка" следва модела на фолклорната вълшебна приказка. б) Във фолклорните вълшебни приказки се разказва за бита на човека от патриархалното общество и за взаимоотношенията между членовете на семейството. в) Обикновено вълшебните приказки започват с разказ за някаква беда, която променя живота на героите. г) Героите се озовават в непознати земи, където са подложени на тежки изпитания.

Тест 3 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 3

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

ТЕСТ 1 - Тримата братя и златната ябълка - 5 клас

ТЕСТ 1 Тримата братя и златната ябълка 1.  Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а)  битова б)  вълшебна в)  за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

ТЕСТ 2 - Тримата братя и златната ябълка - 5 клас

ТЕСТ 2 „Тримата братя и златната ябълка" 1. Посочете грешното твърдение. а) Приказката „Тримата братя и златната ябълка" следва модела на фолклорната вълшебна приказка. б) Във фолклорните вълшебни приказки се разказва за бита на човека от патриархалното общество и за взаимоотношенията между членовете на семейството. в) Обикновено вълшебните приказки започват с разказ за някаква беда, която променя живота на героите.