ТЕСТ. Тримата братя и златната ябълка

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 5 клас ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

ТЕСТ. Троица братя града градяха

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 5 клас ТРОИЦА БРАТЯ ГРАДА ГРАДЯХА 1. „Троица братя града градяха“ е:      1 т. A) легенда Б) фолклорна приказка B) народна песен        Г) мит

"Тримата братя и златната ябълка" - анализ

Древният човек с фолклорно мислене търси начин да оцелее, преодолявайки безброй трудности в своя живот. Неудържимо увлечен от стихията на богатото си въображение, създава вълшебните приказки. В съзнанието му оживяват образи на юнаци и герои, които се борят със злите сили и ги побеждават. Помагат му вълшебни предмети - пръстен, пръчка, а също и феи, и вълшебници.

"Тримата братя и златната ябълка" - време и пространство в приказката

ВРЕМЕТО в приказката „Тримата братя и златната ябълка", както и в повечето вълшебни приказки, не е точно определено, а условно. Не са отбелязани точните години, в които се развива действието. Приказката започва по обичайния начин: „Имало едно време..." След това е споменато, че „всяка година" ябълковото

„Тримата братя и златната ябълка“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПРИКАЗКАТА Приказката разказва за пътуването на героя, най-малкия брат, който преживява много изпитания, преодолява редица препятствия, за да стигне до щастливия край. ГЕРОИТЕ ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА Руският учен Владимир Проп стига до извода, че във вълшебните приказки има седем типа действащи лица:

„Троица братя града градяха“ - митическа балада, изградена върху мотива за вграждането

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПЕСЕНТА Народната песен „Троица братя града градяха“ е митическа балада, изградена върху мотива за вграждането. Песента разглежда няколко много важни страни на човешките взаимоотношения. На първо място, това е отношението човек – общност.

Тримата братя и златната ябълка

Една жена имала трима синове. В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Ала в нощта, когато ябълката узрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина грейвала, долитала една хала и откъсвала златната ябълка.

„Троица братя града градяха“ – Митически народни песни

Митическите народни песни съчетават езически вярвания, религиозни представи на народа и наблюдения от неговия живот. Те имат магичен характер, тяхното слово влияе върху човека, който търси в тях отговор на редица въпроси или подкрепа пред стихиите на природата.

Троица братя града градяха (Анализ)

■ ФОЛКЛОРНАТА ПЕСЕН Да си припомним, че голяма част от словесното народно творчество е песенно. В това отношение българското културно наследство е много богато и разнообразно. В песните се разкриват душевността на народа, чувствата и преживяванията му, свързани с историческата му съдба и живот.

Троица братя града градяха - фолклорна песен (текст)

Троица братя града градяха, деня го градят по ясно слънце, нощя се сипе по месечина.