Двубоят между Ахил и Хектор - двете страни на елинското бъдеще

Ахил и Хектор са два от основните персонажи, две от най-емблематичните лица във войната между ахейци и троянци.Тези два образа са колкото еднакви, толкова  и различни по отношение на характер и човешки ценности. Двамата герои не си отстъпват нито по смелост, нито по храброст.Те са двете страни на  войната, двете страни на двубоя, двете страни на елинското бъдеще, представители на два различни свята, всеки от които със свои закони, принципи и убеждения. Ахил е многостранен образ - в него кипят както яростен гняв, омраза и желание за отмъщение, така и обич и състрадание, макар и в много малки размери.

Двубоят между Ахил и Хектор – двете страни на Елинското бъдеще

Героите на Омир от епическата поема „Илиада” от древността до днес не са загубили обаянието си, вълнуват съвременния човек, събуждат чувство на привързаност към всичко човешко и пораждат вяра в съвършенството на човешката природа. Макар че разказва за случки и събития, Омировият епос е антропоцентричен, т.е. чрез изобразяване на външното

Тревогата на Алеко за бъдещето на света - (Алеко Константинов - „До Чикаго и назад”)

Алеко Константинов е олицетворение а човека, принадлежащ към малък народ и живеещ в малка страна, който изпитва огромен интерес към света и притежава непреодолимо желание да го опознае. Писателят има щастието да осъществи една своя голяма мечта - да по­сети Америка. Плод на впечатленията от това пътуване е пътеписът му „До Чикаго и назад".

Минало, настояще и бъдеще в „История славянобългарска“

Има творци, чиито имена се свързват с популярен литературен герой, създаден от тях, други — с определено естетическо направление, а трети — с цяла епоха. Паисий Хилендарски принадлежи към последните, защото няма българин, който да не свързва личността му със зората на националното ни Възраждане. С написването само на една книга монахът успява така да размести историческите

Животът, смъртта и бъдещето - "Песен за човека"

Тази малка поема, както обикновено я наричат литерату­роведите, е лирико-драматичен разказ за това, как една човешка траге­дия прераства в нравствена победа. В идейно-емоционалния център на твор­бата се вплитат проблемите на живота, смъртта и бъдещето, морални­те стойности и социалната

ТЕСТ. Бъдеще време в миналото

1. В кой ред има форма на глагол в бъдеще време в миналото? A) работех, работил съм Б) работя, ще работя B) ще работя, щях да работя Г) бях работил, работих 2. Глаголното време бъдеще време в миналото означава: A) Бъдещо действие, което предстои да бъде извършено.