Творчеството на Пенчо Славейков – път към европеизация на българската литература

Творчеството на Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература. Негова концептуална база е идеята за нуждата от европеизация на българската литература. Славейков я осмисля в две посоки – приобщаване на художественото ни творчество към идеите на европейската литературна мисъл и съхраняване на националната му самобитност.

„Бай Ганьо” - най-трагичната книга в българската литература

Това определение принадлежи на известния български художник-карикатурист Илия Бешков, чието име се свързва с това на Алеко Константинов най-вече заради карикатурата, озаглавена „Бай Ганьо убива автора си”.

Иван Вазов - Класик и патриарх на българската литература

Иван Вазов (1850 – 1921) е един от създателите на новата българска литература. Той е първият български професионален писател. Наричан е класик и патриарх на българската литература, защото творчеството му е образец за поколения творци и читатели, а заложените в него идеи са непреходни.

Делото на Кирил и Методий и старобългарската литература

Развитието на старобългарската литература е в пряка връзка с просветителската културна дейност на Кирил и Методий - двамата братя от Солун, превърнали се в символ на славянската писменост и култура. Във всяко българско съзнание образите на светите братя предизвикват заслужена почит и уважение.

Новото разбиране за пътеписа в българската литература

„До Чикаго и назад” е пътепис, който предизвиква сензация в българския литературен живот в края на XIX век. Сладкодумните разкази на автора за впечатленията му от Всемирното изложение в Чикаго през юни 1893 г. до такава степен пленяват приятелите му, че те не спират да го подканят да ги направи достояние и на читателите.

Иван Вазов - Патриарх на българската литература

Още приживе наричат Вазов "Патриарх на българската литература". Тази титла си остава най-краткото образно определение на неговото централно място 6 нашата литературна история и неговото непреходно значение на национален класик.

Иван Вазов - патриарх на българската литература

ООще приживе наричат Вазов "Патриарх на българската литература". Тази титла си остава най-краткото образно определение на неговото централно място в нашата литературна история и неговото непреходно значение на национален класик.

Особености на старобългарската литература

Старобългарската литература в своето същинско развитие е свързана с процесите на християнизация на младата славянобългарска държава в средата на IX век. Историческите промени определят и ярко изразената религиозна насоченост на темите и идеите в творбите на старобългарските книжовници.

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Коя развойна тенденция НЕ е характерна за развитието на българската литература през 80-те години на XIX век? A) митологизирането на времето на Възрожденската епоха Б) идеализирането на образите на историческите герои B) реалистичната представа за образа на съзерцателния човек Г) сатиричната критика към покварата в обществото

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Посочете къде литературното направление и творецът са свързани погрешно. A) символизъм – Елисавета Багряна Б) диаболизъм – Атанас Далчев B) експресионизъм – Гео Милев Г) постсимволизъм – Христо Смирненски 2. Посочете композиционните и жанровите особености на творбата „Зимни вечери“. A) поема, седем композиционни фрагмента Б) лирически репортаж, шест композиционни части