Личността на разказвача в "3аписки по българските въстания"

Захари Стоянов започва да пише епохалното си съчинение „Записки по българските въстания" през 1884 година, когато написва предисловието. В него очертава границите на бъдещия си труд, отношението си към историята, обективното отражение на миналото.личната си оценка на миналото, участниците в него.готовността си да приеме критиките от съвременниците и да ги поправи.

Захари Стоянов - "Записки по българските въстания"

Всеки народ има свое минало, което се изучава старателно от потомството. Ако човек се завземе да пише историята на българския народ от неговото подпадание под турското иго до освобождението му, то кое събитие би трябвало да държи първо място в нейните страници? Според нас: българските въстания, най-много Априлското (1876 г.), чрез които ние се опитахме да свалим от гърба си веригите на робството.

"Записки по българските въстания" - интерпретация

Книгата на Захари Стоянов се появява в сложен период от българския обществен и културен живот. Въодушевлението то свободата бързо е отминало и хората са се изправили пред нови проблеми и грижи. В какво по-конкретно се състои сложността на живота и как се отнася творбата към нея?

Българските фолклорни песни

ВИДОВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ СПОРЕД СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ Във фолклорните песни е отразен животът на народа. Те са важна част от неговите празници. Нещо повече – фолклорните песни играят ролята на своеобразен сценарий, който определя реда за протичане на празника. Фолклорните песни се делят според своето съдържание на:

Българските хъшове - мъченици и герои - („Немили-недраги”)

(съчинение разсъждение върху I и II глава от повестта) В повестта „Немили-недраги” Иван Вазов възкресява духа на една трагична и величава епоха, разкрива преклонението си пред героите мъченици, обрекли човешките си съдби пред олтара на българската свобода. Колективният образ на хъшовете е художествен израз на патриотичните стремления на Възраждането.