Иван Вазов – „Българският език“. Езикът – гордост и болка

Характерна черта на Вазовото творчество е документално-историческата основа на почти всички негови произведения. С тях той реагира точно, навременно и съответстващо на текущите събития и актуални проблеми, касаещи България и българския народ.

Иван Вазов - „Българският език“. Българският език между хулите и прославата

Вазовата ода „Българският език“ в смислово и емоционално отношение твърде много напомня патриотичния дух на неговата „Епопея на забравените“. Ако в дванадесетте оди на този поетичен цикъл поетът прославя забравени герои и събития, то в създаденото доста по-късно стихотворение „Българският език“

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 1

1. „Българският език“ е:     A) ода Б) разказ B) повест Г) легенда 2. Посочете две доказателства за въздействащата красота на родното слово. 2 т.

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 2

1. Авторът на „Българският език“ е:       A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Иван Вазов   Г) Петко Славейков 2. Посочете два примера за отношението на хулителите към българския език.         2 т.

„Българският език“ – Красотата на българския език и хулите, на които той е подложен

ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ Стихотворението „Българският език“ е ода, подобно на творбите от „Епопея на забравените“. За разлика от обичайните творби от този жанр, които са посветени на хора или събития, то е посветено на българския език. Публикувано е за първи път в стихосбирката „Поля и гори“ (1884 г.). В специална бележка Вазов пояснява: „Написано в ответ на

„Българският език" – Патриотична защита на родния свят

■ ПРИЧИНА И ПОВОД ЗА НАПИСВАНЕ НА ТВОРБАТА: – причината е родолюбието на поета, неговото желание да възпее, да защити всичко родно. В отношението си към миналото Вазов търси основания за нашето национално самочувствие. Цялото му творчество е подчинено на мисълта за България и нейната историческа съдба.

„Българският език“ – Възхищението и възмущението на автора

Стихотворението „Българският език“ разгръща пламенна защита на родната реч от злонамерените обвинения, че езикът ни е груб и не може да бъде средство за изразяване на възвишени мисли. Поетът аргументирано опровергава становището на клеветниците, като изтъква качествата на българския език.

Българският връх - "Опълченците на Шипка"

В общочовешки план подвигът е начин за себереализация чрез жертвата, в национален - способ за гарантиране на ценността на индивида чрез целостта на общността/етноса/. Българското възраждане издига като висш идеал свободата на отечеството. Радикални или либерални, мерките за реализация на това предначертание трябва да доведат до безусловното му тържество.

Българският свят през погледа на Алековите фейлетони

Алеко Консантинов е човек с екстравертна нагласа, чийто позиции за творчество идват от вън - от обществената и природна действителност и се изразяват с образен материал, зает от и отразяващ тази действителност. Алеко твори с формите на самия живот, с други думи той е реалист в най-чистия смисъл на думата.

Българският печат от Освобождението до Балканската война

През първите следосвобожденски десетилетия българският печат е групиран около двете партии, които са в учредителното събрание – либерали и консерватори. Така да се каже разрояването на печата в края на 19 век е рожба на двете