Лексикална норма на  българския книжовен език

За да протича успешно общуването между хората, те трябва да употребяват думите с едно и също значение. Нека си представим един такъв разговор: – Вчера поканих братята да дойдат у нас, но кой знае защо още ги няма. – Не знаех, че имаш братя. Мислех, че имаш само една сестра. Тук двамата участници влагат различно значение в думата „брат“. За единия тя означава членове на някаква общност, наричащи себе си „братя“

Правописна норма на  българския книжовен език

Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се опредеш еднозначно кои са звуковете, използвани от езика. След това всеки от тези звукове трябва да се обозначи със съответната буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се означават някои от особеностите на изказването – начало и край на изречението

Контролна работа по български език

1. От кой вид са глаголите? казвам -……………………. мина - ……………………. пускам - ……………………   минавам - …………………..

Контролна работа по български език - 5 клас

1. Довършете изречението! Допълнението е 2. Подчертайте допълненията! Паисий написва “История славянобългарска” през 1762г.

Класна работа №1 по Български език и Литература - 5 клас

Тест по Български език и литература – 5 клас - №1 Прочетете текста и отговорете на въпроси: /1 – 5/            —  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш! —  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър.

Класна работа №2 по Български език и Литература - 5 клас

Тест по Български език и литература – 5 клас - №2 1. Как ще озаглавите текста: - 1т. Искам спортен велосипед с много скорости. Споделих с родителите си това. Те се поусмихнаха, но нищо не казаха. Аз обаче се сетих, че имам скоро рожден ден. Може би ще ми подарят мечтаното колело. Надявам се да стане така. Ще бъда много щастлив.  Нали знаете, надеждата умира последна.

Основни периоди на българския печат в Османската империя. Петко Славейков като журналист и публицист.

Вътрешен печат ( в границите на Османската империя) – периоди: 1. Списание „ Любословие“ (1842г.-1844г.-1846г.); „Български орел“ 1846-47г., Лайпциг, редактор Иван Богров; „Цариградски вестник“ 1848г-1862г., редактори Иван Богоров и

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 5 клас (Вариант № 1)

  Прочетете текста и изпълнете задачите след него. Напекло топлото мартенско слънце. Закапали весело капчуците. Стопанинът грабнал ножицата и се провикнал към косето: – Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите! – Не мога – отвърнало косето, – защото си имам работа: гнездо вия. Зашумял развигорът над хълмовете. Бръмнали пчелите по градините.

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 5 клас (Вариант № 2)

Прочетете текста и изпълнете задачите след него. Живеели двама братя със семействата си. Разделили бащиния си дом, който им останал в наследство заедно с нивата. Разбирали се и никога не се карали, въпреки че по-малкият имал четири деца, а по-големият – нито едно. Нивата засели заедно, заедно реколтата прибрали.

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. В кой ред е допусната правописна грешка? А) видяли, живели, големи Б) казал, рекъл, къдрав В) неин, фотьойл, емайл Г) есемес, джиесем, диджей 2. В кой ред е допусната правописна грешка? А) анцуг, тренинг, клонинг Б) подтискам, подтик, поддръжка В) известност, опастност, честност Г) отделям, сглобавам, сделка 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Прехранването причинява