ТЕСТ. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 10 клас

1. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) пет професора Б) няколко гола B) двама футболисти Г) три начина 2. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) трима приятели Б) няколко вълка B) колко студента Г) пет дома

Учебна програма за избираемите учебни часове /ИУЧ/ по български език и литература в V клас

Учебната програма за ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ИУЧ/ по български език и литература в V клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, както и със структурата на учебната програма.

ТЕСТ. Употреба на тире, точка и запетая и двоеточие. Български език – 10 клас

1. В кое изречение има пропуснат нунктуационен знак? A) Напълно закономерно интерпретативният акцент ще се насочи към онази девойка, която тръгва да търси новото в света – Найда. Б) Досега не бе видял, че момиче може да разгъва душата си като цвете – както бялата ружа разгъва чисти, неопетнени, недокосвани листца. В) Росица по-голямото девойче – ставаше от ден на ден по-хубава и който я видеше

ТЕСТ. Употреба на запетая в простото изречение. Български език – 10 клас

1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? A) В тъги, в неволи, младост минува... Б) Не, не е същото, това! B) И дебне пак беда голяма. Г) Зимата пее, свойта зла песен... 2. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? A) Само едно „не“ никак не решава въпроса. Б) Как бяха скръбни, мойте детски дни! B) Свършихме навреме, и то успешно още вчера. Г) Следобед, бързичко избягаха от стаята.

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература за VI клас

Учебната програма за разширена подготовка в избираеми учебни часове по български език и литература за VI клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература в VII клас

Чрез обучението по БЕЛ - РП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове

ТЕСТ № 1. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) трагикомедия, стоко оборот, незакупено паркомясто Б) текстообработка, двуутробен бозайник, редколегия B) свиневъдство, зърно производители, световъртеж Г) кибер-пространство, бодибилдинг, парапланерист 2. В кой ред са допуснати 2 правописни грешки? A) столетницата, проекто-решения, евродепутати

ТЕСТ № 2. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) премиер министър, храм-паметник, секретар-библиотекар Б) съдия-изпълнител, кандидат-депутат, заместник ректор B) член-кореспондент, министър-председател, асистент-оператор Г) помощник възпитател, касиер-домакин, генерал-майор 2. В кой ред е допусната правописна грешка? A) физико-математически, стоково-паричен

ТЕСТ. Употреба на запетая в сложно изречение. Български език – 10 клас

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Слязоха майстори от Балкана, запретнаха се, дигнаха чуковете, забиха длета в камъните, започнаха градежа. Б) Слънцето залязваше зад гърба на планината, върховете на боровете засияха в алено, златно, оранжево. B) Стъклата на прозорците зазвъняха, къщите се залюляха върху земята сякаш падна черна сянка.

ТЕСТ № 2. Употреба на главни и малки букви. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) вторият петък, слънчево време, Будизъм Б) римляни, на Юг от Стара планина, август B) банскалии, Йордания, югоизточна посока Г) недочаканото лято, Варна-запад, Милениум 2. В кой ред е допусната правописна грешка? A) новозеландец, барокова опера, Символизъм Б) палеолитът, копривщенски род, албигойците