ТЕСТ. Пунктуационна норма – 3. Употреба на тире, точка и запетая, двоеточие и скоби. Български език – 11 клас

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Покрийте съда с фолио за свежо съхранение и го оставете на хладно (15 – 18 градуса) за 16 – 24 часа. Б) Добавете сиренето, разбъркайте добре и изсипете сместа в намазан с олио съд за печене (20 х 20 см). B) Подгответе предварително всичко: яйцата, маслото, плънката, заливката, чинията, кухненската хартия. Г) Пържете оваляните в

ТЕСТ. Пунктуационна норма – 4. Употреба на кавички. Пунктуационно оформяне на цитат. Български език – 11 клас

1. Къде е допусната пунктуационна грешка? А) телевизия AXN Б) водопад Скакавица В) язовир Копринка Г) област Сливен 2. В кой пример е допусната пунктуационна грешка? A) Композитор на спектакъла „По-полека“ е едно от най-разпознаваемите и любими лица в българската музика – Стефан Вълдобрев. Б) Впрочем композиторът нарича спектакъла не мюзикъл, а „нещо много повече“ и

ТЕСТ. Граматичната норма – 2. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 11 клас

1. В кой ред е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) група немски туристи Б) няколко министерски служители B) шест метални обръча Г) десетки тома литература 2. Къде НЕ е допусната грешка при употребата на бройна форма? А) дузина молива Б) трима лектора В) два конкурса Г) няколко компютри 3. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма?

Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

ТЕСТ. Пунктуационна норма – 1. Употреба на запетаята в простото изречение. Български език – 11 клас

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Обижда те присъствието на Зара, нали? Б) Да, ще се наложи да изчакаме още малко. B) Съвсем не ме обидихте, господин майор... Г) Какво искате, в края на краищата? 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Вероятно, тази дизайнерска чанта струва цяло състояние. Б) Всъщност какво толкова се случи онази вечер

ТЕСТ. Пунктуационна норма – 2. Употреба на запетаята в сложното изречение. Български език – 11 клас

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Помагай, когато това е по силите ти. Б) Просто се обаждам, да разбера как си. В) Тази грешка нямаше как да се избегне. Г) За вълк се ходи, където има вълча плячка. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Господин Медникаров продължаваше да се чувства като овчар, който е отворил кошарата си за вълка, не да го примами

ТЕСТ. Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата. Български език – 7 клас

1. Кое твърдение НЕ се отнася до неутралната лексика? A) Част е от лексикалното богатство на българския език. Б) Използва се само в опреде-лени речеви ситуации. B) Не изразява оценка и отношение към предмета на общуване. Г) Включва думи от различни части на речта. 2. В кой ред откривате експресивна дума, образувана с помощта на наставка?

ТЕСТ. Правописна норма – 3. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 11 клас

1. В кой ред е допусната правописна грешка? A) послучай, еврозона, научнопопулярен Б) квазикултура, псевдоучен, лъжепророк B) нефтопреработвателен, балетмайстор, емайллак Г) петгодишен, 75-волтов, широкомащабен 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) PR-агенция, имейл, сиви Б) жп линия, развей-прах, нехранимайко B) джипи, голмайстор, кандидат-студент

ТЕСТ. Правописна норма – 2. Употреба на главни и малки букви. Български език – 11 клас

1. В кой ред е допусната правописна грешка? A) Бъдни вечер, Средиземноморие, Нов завет Б) Модернизъм, Романтизъм, Ренесанс B) Баба Марта, баба Илийца, Дядо Коледа Г) Иван-Вазов роман, Яворово раздвоение, ботевско чело 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) цар Петър Велики, хан Омуртаг, цар Борис трети Б) Агенция по храните, Алианс, Европейски Парламент B) Средна

ТЕСТ. Думата в изречението и в текста. Особености на глагола. Български език – 7 клас

1. Наклонение е граматичен признак, който означава: A) начин на извършване на глаголното действие Б) време и място на извършване на глаголното действие B) взаимоотношения между вършителите на глаголното действие Г) отношение на говорещото лице към глаголното действие 2. В кой ред глаголната форма НЕ е в изявително наклонение? A) Николина обича есенните залези.