Тест по български език № 5 - 12 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи.

Тест по български език № 17 - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 .-4. Каменните плочи, покривали малката правоъгълна гробница, са се срутили отдавна, но са все тъй тежки. Най-сетне археолозите успяват да отместят част от тях и се изправят пред затрупаната с пръст вътрешност на помещението.

Тест по български език № 18 - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. -4. Фините, но сякаш направени от стомана мускулчета по гъвкавото тяло на Жената-котка потрепват при всяко нейно движение. Дебнещата стойка, хищният поглед, изяществото на извития гръб, всеки елемент е изпипан

Тест по български език № 27 – 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-3. Семейната история на англичанина Рой Бейтс става уникална, след като през 1966 г. на Рой хрумнала щурата идея да направи пиратско радио, от което да разпространява алтернативни новини за свободомислещи хора.

Тест по български език № 28 – 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-4. 37-километрова река от шафранени платна се дипли на вятъра и хвърля топли сенки върху снега-помен от последната буря в Сентръл парк. Образувани от 7,500 арки, „Портите“ на Кристо и Жан-Клод съществуват чрез движението.

Тест по български език № 5 - 5 клас

Един човек урал на нивата си. Една мечка отишла при него, изяла му воловете. Па, поискъла и него да изяде. - Иди се измий в дола че и теб ще изям? Човека се уплашил. Затова се разплакал. Тръгнал към реката вървял и се вайкал.

Тест по български език № 19 - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. -4. Свободен полет от скала с височина на 10-етажна сграда в изумруденото море без никакво подсигуряване - това е усещане, което не може да се опише с думи. Така казват тези, които са го правили.

Тест по български език № 6 - 5 клас

1. Поправете правописните грешки в следните изречения: Тъмния гъсталак на дърветата ме примамва с тайните си. (Богомил Райнов) Мислех, че поне малко ме обичаш, но изглежда сам се лъгал. (Богомил Райнов) Та нали откак свет светува хората въздишат все за това скъпо нещо - свободата. (Богомил Райнов)

Тест по български език № 20 - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-4. Тя е символ на любов, радост, знание, мъдрост. Но и на смърт... Ябълката е всичко това. На латински ябълка и зло (malus) се пишат по един и същ начин. Затова внимавайте - независимо дали я откъсвате, или я хрупате - тя е в състояние да

Тест по български език № 29 – 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-5. Истинско чудо на планетата, което поразява въображението. Никъде и никой в света не е и помислял да построи крепостни укрепления с такива невероятни размери. За издигането им е употребен много повече строителен материал, отколкото за всяка друга постройка на