ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 3)

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 4. От години познаваше Сивия – особено свиреп единак, който правеше страшни поразии. Имаше си своя територия, различна от тази на глутниците. Нагоре към Голи рид и после към Ранин дол – дерето на съседната река, все Сивия се разпореждаше. На няколко пъти се срещаха зимно време, но вълкът беше умен и не се решаваше сам да нападне

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 4)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. Щом излезе навън, Страхил се запъти право към своята колиба. Не можеше да се нарече къща това, което беше наследил от бедната си майка. На края на селото, надолу към дерето на рекичката, имотът му беше неугледен и запуснат. От малък бе с хорските стада и все не му оставаше време да подреди двора, да изкърпи стените или да смени

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 1)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 5. Когато слънцето залезе, той приседна край пътеката, приготви си лека вечеря и докато слагаше хапка след хапка в устата си и дъвчеше замислено, слушаше как огънят пращи. Изминал бе още един ден, подобен на тридесет други дни: още в ранно утро бе изкопал множество хубави ями, посадил бе в тях семена, пренасял бе вода от бистрите

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 2)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. Добруджа заема североизточната част на България – на север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област. Тя се отличава с богатия си и разнообразен музикален фолклор. Тук около Освобождението се преселват големи групи тракийско население, както и хора от балканските райони на Стара

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 3)

1. В кой от посочените цитати има 3 отклонения от правоговорната норма? A) „Нийо, сине, нема по-голема сила от женската хубост.“ (Димитър Талев) Б) „Работиме много... Но хлеба е малко.“ (Никола Вапцаров) B) „Ти ли си, мале, тъй жално пела…“ (Христо Ботев) Г) „Мойте овчери! Бе я са виж ти, себе си виж...“ (Йордан Йовков) 2. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) всякаква, Недялка,

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 4)

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Не аз, ти ще се явиш на изпит. Б) Пътят беше пуст, със засъхнала кал. B) Гласът пееше с уморена и равна скръб. Г) Имам и син и червен маркер. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Стъклата на прозорците зазвъняха, къщите се залюляха върху земята сякаш падна черна сянка. Б) Самотникът стана

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 5)

1. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) корегирам Б) акумулатор В) абитурент Г) сешуар 2. В кой ред всички думи са написани вярно? А) данни, мошенник, страноприемница Б) ценност, военослужещ, мигновенно В) временно, фино, комисионна Г) конник, свещенник, поданник 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Възможността, която ми бе предоставена, не беше за

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 6)

1. Изразът Родоначалник на Българското възраждане представя описателно: A) Паисий Хилендарски Б) Софроний Врачански B) Петко Р. Славейков Г) Христо Ботев 2. В кой ред правилно е определена последователността от ключови уми в текста? Крушата съдържа ценни хранителни вещества и енергийна стойност около 100 килокалории. Тя осигурява жизненоважни елементи като витамини

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 5)

1. В коя дума е допусната правописна грешка? А) домат Б) пилот В) завот Г) плакат 2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) врапче Б) таралешче В) кръкче Г) кебапче 3. В коя дума е допусната правописна грешка? А) пуснал Б) казъл В) вързал Г) дошъл 4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? А) Честит Рожден Ден! Б) Честит Ден на Народните будители! В) Честита Баба марта!

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 12 клас (Вариант 3)

1. В коя дума е допусната правописна грешка? А) отряд Б) доклад В) шоколат Г) плакат 2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) забратка Б) площатка В) загатка Г) палатка 3. В коя дума е допусната правописна грешка? А) летяли Б) стреляли В) вървели Г) видели 4. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Върху масата има много чиний. Б) В разказа има един главен герой.