ТЕСТ. Йордан Йовков – „Индже“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кои мотиви НЕ присъстват в разказа „Индже“? A) злото и добротворството Б) саможертвата и духовното безсмъртие B) просветлението и нравственото прераждане Г) грехът и изкуплението 2. Коя е събитийната кулминация в разказа „Индже“? A) проклятието на умиращия свещеник Б) „подхвърли детето (...) и го перна с ятагана си“ B) изстрелът от пушката на Сяро Барутчията Г) разговорът

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 5)

1. Къде Бог и дяволът сътворяват заедно света? A) в старогръцкия мит Б) в библейския мит В) в българската фолклорна легенда Г) в народните песни от Балканския полуостров 2. В коя фолклорна творба днес НЕ бихме могли да определим края на сюжета като щастлив? A) „Златното момиче“ Б) „Господ и дяволът правят света“ B) „Тримата братя и златната ябълка“

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

1. Легенда е: A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Троица братя града градяха“ B) „Как била създадена Земята“ Г) „Златното момиче“ 2. „Троица братя града градяха“ е: A) фолклорна приказка Б) народна песен B) легенда Г) мит 3. Струна невяста е героиня от: A) народна песен Б) мит В) фолклорна приказка

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 2)

1. Народна песен е: A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Троица братя града градяха“ В) „Как била създадена Земята“ Г) „Златното момиче“ 2. „Как била създадена Земята“ е: A) фолклорна приказка Б) народна песен B) легенда Г) мит 3. Завареното момиче е героиня от: A) народна песен Б) мит B) фолклорна приказка Г) легенда

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 3)

1. Докажете с два примера, че „Как била създадена Земята“ е фолклорна легенда. 2. Основният конфликт във фолклорната легенда „Как била създадена Земята“ е: А) между Господ и Дявола Б) между Дявола и таралежа В) между водата и сушата Г) между Земята и Небето 3. Дяволът се опитва да удави Господ, защото иска: A) да стане приятел е таралежа Б) да царува сам на Земята

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 4)

1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е: A) интересен Б) поучителен B) свещен Г) приказен 2. Коя от следните пословици откривате като поука в българската легенда „Как била създадена Земята“? A) Тоя, дето все зло мисли, бурени събира. Б) Кучето си лае, керванът си върви. B) Още Петко нероден, а шапката му шият  Г) Желязото се кове, докато е горещо.

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Коя е основната тема на повестта „Гераците“? A) разпадът на селската задруга и моралното обезличаване на човека Б) обезлюдяването на българското село и европеизирането на града B) обезличаването на селския човек в условията на градската среда Г) разпадът на българското семейство и началото на демографската криза 2. С какво НЕ може да се свърже заглавието на повестта „Гераците“? A) с възхода и разпадането

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 2)

1. През коя година е написана повестта на Елин Пелин „Гераците“? А) 1903 г. Б) 1911 г. В) 1904 г. Г) 1909 г. 2. Какво означава „герак“? А) сокол Б) ястреб В) орел Г) мишелов 3. Кой момент от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е кулминация в нея? А) кражбата на парите Б) смъртта на Елка В) заминаването на Павел в града Г) смъртта на Герака 4. Кой герой от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е човек с меко сърце и е безволев? А) Петър

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 3)

1. Главният герой в повестта „Гераците“ от Елин Пелин е Йордан Герака. Той е глава на семейството и е носител на типични патриархални ценности. А) Грешно Б) Вярно 2. Какви са основните черти, с които е представен Йордан Герака? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА А) Трудолюбив; с „... меко и добро сърце...“, помага на хората; всички го почитат. Б) Не се грижи достатъчно за своите синове, снахи и внуци. В) За него е важно в дома му да

ТЕСТ. Пунктуационна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 2)

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Брат ти, например, никога не е съгласен с моите предложения. Б) И приятелката ти, естествено, е поканена на рождения ми ден. B) Първо, не ми се излиза и второ, не съм довършил работата си. Г) Нека се срещнем пред университета, да кажем, в понеделник. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?