ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Причастия. Глаголни времена. Неизменяеми части на речта. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1-2. Най-високата планина в света неудържимо привлича търсачите на приключения. Вкаменелости от риби са открити високо по заледените склонове на Еверест – доказателство, че преди милиони години най-високата планина на Земята е лежала на морското дъно. Как върхът е „пропътувал“ половината свят, а след това се е издигнал на

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Коя развойна тенденция НЕ е характерна за развитието на българската литература през 80-те години на XIX век? A) митологизирането на времето на Възрожденската епоха Б) идеализирането на образите на историческите герои B) реалистичната представа за образа на съзерцателния човек Г) сатиричната критика към покварата в обществото

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Местоимения. Звукови промени в думата. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Земята е нашият малък, крехък, синьо-бял свят, изгубен в един космически океан, който се простира дори отвъд най-смелите ни представи. Това е само един свят сред толкова много други. Той може би има значение само за нас. Земята е нашият дом, нашият родител. Тук се е появил и развил животът такъв, какъвто го познаваме ние.

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Посочете къде литературното направление и творецът са свързани погрешно. A) символизъм – Елисавета Багряна Б) диаболизъм – Атанас Далчев B) експресионизъм – Гео Милев Г) постсимволизъм – Христо Смирненски 2. Посочете композиционните и жанровите особености на творбата „Зимни вечери“. A) поема, седем композиционни фрагмента Б) лирически репортаж, шест композиционни части

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Еделвайсът е красиво и рядко срещано цвете. От съществуващите около 30 вида еделвайси по света в нашата страна расте само един. Името му означава „лъвска лапа“. Расте само в Пирин и в Стара планина. Можем да го видим единствено по най-високите и труднодостъпни части на планините.

ТЕСТ. Литература – 5 клас. Различни разкази за човека и света. (Вариант № 1)

1. „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е: A) легенда Б) мит B) приказка Г) народна песен 2. Автор на „Победителят на мълнии“ е: A) Ханс Кристиан Андерсен Б) Рик Риърдън B) Шарл Перо Г) Христо Ботев 3. Цар Баба е герой от: A) роман Б) фолклорна легенда B) фолклорна приказка Г) народна песен

ТЕСТ. Езикът – средство за общуване. Български език – 5 клас (Вариант № 1)

Прочетете текста и отговорете на Въпросите 1. – 5.  Както знаете, Луната не излъчва собствена светлина. Тя се осветява от Слънцето. Слънцето винаги осветява точно половината от Луната – онази половина, която е обърната към него. Когато Луната обикаля около Земята, ние виждаме различни части от нейната светла половина.

Класна работа II срок. Български език и Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? През тези двайсет години пред Берцелиус постепенно (А) се ражда и оформя атомната теория в химията, а той я съзерцава (Б) с радост и обожание (В), на моменти забравяйки, че е нейн (Г) създател. 2. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? A) Лодката, в която седят двамата, плава нагоре по течението през

Класна работа I срок. Български език и Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? Човешкото устроумие (А) е толкова разнообразно и безкрайно (Б), че всеки опит да се предложи негова класификация, е почти обречен на провал. Всяка нова епоха, ново събитие, даже нова обстановка може да бъде причина да се появят многобройни (В) шеги, смешки, анекдоти (Г).

ТЕСТ. Български език и литература – 5 клас. Изходно ниво. (Вариант № 1)

1. Какъв е видът на текста? Изкачил старецът върха, момъкът го видял и веднага запял. Ала под върха имало тъмна пещера, в която се спотайвали разбойници. Щом момъкът запял, разбойниците го чули и един по един се заизнизвали от тъмната пещера. А старецът, застанал със сабята в ръка на входа на пещерата, изведнъж станал невидим и убил всички разбойници.