ТЕСТ. Литература – 5 клас. Изходно ниво. (Вариант № 1)

1. Вълшебна приказка е: A) „Хайдути“ Б) „Троица братя града градяха“ B) „Златното момиче“ Г) „Грозното патенце“ 2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен? A) „Троица братя града градяха“ Б) „Грозното патенце“ В) „Златното момиче“ Г) „Тримата братя и златната ябълка“ 3. Кое твърдение НЕ е вярно?

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

Прочетете текстовете и решете задачите. ВЪЛКЪТ И СВРАКАТА Един ден вълкът спрял свраката и й рекъл: — Сврако, хайде да бягаме! Не може да се живее вече в тази гора!         Свраката попитала: — Е, та що не й харесваш на гората? Я, каква е хубава! Пълна е с храна!

ТЕСТ. Човекът и изкуството (Вариант № 1)

ОТГОВОРИ ДАЛИ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СА ВЕРНИ, ИЛИ НЕ. 1. Потребността от изкуство идва от желанието на човека да разбере и възприеме по-добре света. 2. Думата изкуство означава „занаят“. 3. Фантазията е вредна за човека. 4. Човекът трябва да се научи да съчетава реалност и фантазия. 5. Песните и разказите имат задачата само да забавляват. 6. Между приказките и реалния живот няма никаква връзка.

ТЕСТ. Човекът и природата (вариант № 1)

1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Какво възпява поетът в „Хубава си, моя горо“? A) историята на хайдушкото движение Б) мъката по отминалата младост B) хубостта на гората Г) любовта към отечеството

ТЕСТ. Човекът и другите (Вариант № 1)

I. ОТГОВОРИ ДАЛИ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СА ВЕРНИ, ИЛИ НЕ. 1. Съществуването на човека е напълно възможно и без другите. 2. В традиционния свят отговорността за постъпките на всеки човек се носи от общността. 3. Изпитът е форма на проверка дали човек отговаря на очакванията на другите. 4. Увереността на човека в себе си идва от непознаване мнението на другите.