ТЕСТ. Софокъл, „Антигона“. Литература – 8 клас (Вариант 1)

1. Коя от трагедиите НЕ е на Софокъл? А) „Прикованият Прометей“ Б) „Антигона“ В) „Електра“ Г) „Аякс“ 2. Според Аристотел трагедията „Едип цар“ е... А) трагедия на войната Б) образцова трагедия В) незавършена трагедия Г) позорна трагедия 3. Посочи промяната, направена от Софокъл в театралната практика. А) забавяне на напрежението на действието Б) намаляване на обема на хоровите партии

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. От коя творба е посоченият откъс? – Не одобрявам! – извика тържествено Дочоолу. – Не одобрявам! Ако е работата да ударим келепир от вятъра, дето е повял, то най-добре ще бъде да отворим една фабрика за квас... – Ударихме кьоравото! – изсмя се Данко Харсъзина. – Ти фурна ли искаш да отваряш? – Не бе, брате – за руски квас ми е думата. То е едно таквоз... като туйнака, крушевица

ТЕСТ. Животът и смъртта. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) Смъртта на героя от „До моето първо либе“ е нежелана, но неизбежна, защото поробителите не са му оставили друг избор. Б) В „До моето първо либе“ Ботев утвърждава идеята, че смъртта в името на висшия идеал е ценност сама по себе си. B) Основният патос на „До моето първо либе“ е насочен към отхвърляне на робството като състояние

Тест 1 - "Тримата братя и златната ябълка" - Вариант 1

1.  Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? – 1т. а)  битова б)  вълшебна в)  за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Тестови задачи - литература - (Просвещение - Вариант 1) - 9 клас

1. Векът на просвещението е: а) седемнадесети; б) осемнадесети; в) деветнадесети; г) шестнадесети.

ТЕСТ. Изходно равнище. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Жанрът на „Железният светилник“ е: А) новела Б) роман В) трагедия Г) повест 2. Кое твърдение НЕ е вярно? А) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“. Б) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков. В) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.

ТЕСТ. „Една българка“ (първа и втора част) – Вариант 1

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 7 клас ЕДНА БЪЛГАРКА (Първа и втора част) 1. Темата на първа част на „Една българка" е:    1 т. A) Болестта на внучето Б) Грубостта на заптиетата В) Разбиването на Ботевата чета Г) Срещата на Илийца със заптиетата

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Жанрът на „Железният светилник“ е: А) новела Б) роман В) трагедия Г) повест 2. Кое твърдение НЕ е вярно? А) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“. Б) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков. В) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.

ТЕСТ. „Една българка“ (пета и шеста част) – Вариант 1

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 7 клас ЕДНА БЪЛГАРКА (Пета и шеста част) 1. Основната тема на пета част на „Една българка" е:    1 т. A) Притесненията на Илийца за болното й внуче Б) Втората среща на Илийца с бунтовника B) Настъпването на новия ден Г) Личната трагедия на Илийца

"Серафим" - Йордан Йовков - сбит преразказ (вариант 1)

Лято е. Към Еньовото кафене се приближава непознат човек, облечен в зимно палто, покрито с кръпки. Той е слаб и дребен, а лицето му – сухо и черно, с влажни и недоспали очи. Еньо го гледа с любопитство, а мъжът му се усмихва приветливо...