Примерна класна работа за втори срок – БЕЛ /вариант 1/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 7. Мексиканска червеноколенеста тарантула (на латински: Brachypelma smithi) е вид паяк от род Brachypelma. Обитава районите на тихоокеанското крайбрежие на Мексико и в южната част на САЩ. Предпочита влажни места, крие се в храстите.

ТЕСТ. Омир, „Илиада“. Литература – 8 клас (Вариант 1)

1. „Илиада“ е лирическа поема. А) Вярно Б) Грешно 2. Епосът се появява по време на: А) Легендарната епоха Б) Митологичната епоха В) Микенската епоха Г) Геометричната епоха 3. Литературният епос наследява епическата традиция от народния епос. А) Грешно Б) Вярно 4. Посочи верните твърдения за епоса. А) Той разказва за срамни събития. Б) Той има за цел да разказва значими събития.

ТЕСТ. Изходно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Разказ е: A) „Принцът и просякът“ Б) „Художник“ B) „Косачи“ Г) „Братчетата на Гаврош“ 2. Кой е авторът на „Принцът и просякът“? A) Джералд Даръл Б) Марк Твен B) Бранислав Нушич Г) Антоан дьо Сент Екзюпери 3. Кой герой НЕ е от „Косачи“? A) Лазо Б) Павлина B) Стамо Г) Благолаж 4. В кои два текста е разгърната темата за образованието?

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 1)

1. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо? A) Може да се справя отлично на състезанието по правопис. Б) Продължаваха да вървят напред, търсейки пътя за хижата. B) Огряна от слънцето, тази вечер планината беше много красива. Г) Трябваше да разкажат всичко подробно и вярно.

Входно ниво по Български език за 7 клас (Вариант 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Човешкото тяло има нужда от широк набор от витамини и минерали, за да функционира нормално. Един от най- важните минерали за поддържане на здравето и на нормалното състояние на организма е магнезият. Магнезият (е означение Mg) е химичен елемент и алкалоземен метал.

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 1/

1. Реализмът се появява през:       А) средата на деветнадесети век;       Б) началото на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Зевс е: A) бог на любовта Б) бог на войната B) бог на Подземното царство Г) бог на Небето и Земята 2. Кой художествен текст е фолклорен? A) „Хайдути“ Б) „Златното момиче“ B) „Похитителят на мълнии“ Г) „Грозното патенце“ 3. Авторът на „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е: A) Христо Ботев Б) Ханс Кристиан Андерсен B) Шарл Перо Г) Рик Риърдън

ТЕСТ. Природата. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) Природата, възпята в „При Рилския манастир“, е показана в различни лица – като майка, като родна природа, като дом, като израз на световната хармония. Б) В „При Рилския манастир“ Вазов дава израз на преклонението си към родната природа. B) В „При Рилския манастир“ е показана трагичната съдба на човека сред безразличната природа. Г) Идеята за

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 1) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 1) - изпит Загуби в диелектричните материали Проводникови свойства на материалите Полупроводникови материали Кондензатори

ТЕСТ. „Опълченците на Шипка“ – Вариант 1

1. „Опълченците на Шипка" е:             A) разказ Б) ода B) народна песен       Г) приказка 2. Посочете две доказателства, че в творбата „Опълченците на Шипка" героите защитават върха с цената на живота си.      2 т.