ТЕСТ. „До Чикаго и назад“ – Вариант 1

1. За кого се отнасят следните характеристики: „Страстен природолюбител и пътешественик, основател на туристическото движение в България“?   A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Алеко Константинов Г) Иван Вазов 2. Алеко Константинов сравнява двореца на манифактурата със:

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 1

1. „Българският език“ е:     A) ода Б) разказ B) повест Г) легенда 2. Посочете две доказателства за въздействащата красота на родното слово. 2 т.

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 1 

1. Къде НЕ се развива действието в началото на разказа „Бай Ганьо пътува“?      A) в центъра на Будапеща  Б) в Пещенската гара B) на перона на Пещенската гара  Г) в маневриращия влак 2. Разказвачът в „Бай Ганьо пътува“ е: A) Илчо Б) Алеко Константинов B) Стати Г) неизвестен

ТЕСТ. Годишен преговор. (Вариант 1)

1. Коя от функциите НЕ се отнася за научния текст? A) съобщава факти за предмети и явления Б) доказва или опровергава някакво твърдение В) описва случки от ежедневието на хората Г) обяснява зависимости между явления 2. Кое твърдение за термините НЕ е вярно? A) Терминът може да представлява една дума или цял израз.

ТЕСТ. „Неразделни“ – Вариант 1

1. „Неразделни“ е:      A) ода Б) разказ B) балада Г) легенда 2. Посочете две доказателства за голямата любов между Иво и Калина.

ТЕСТ. „Заточеници“ – Вариант 1

1. „Заточеници“ е: A) ода Б) елегия B) балада Г) легенда 2. Посочете две доказателства за болката от раздялата с отечеството. 3. Кой от стиховете НЕ е от „Заточеници“? A) алеят морски ширини  Б) почиват яростни вълни B) късайте бръшлян и здравец Г) Горчива скръб сърца ни трови

ТЕСТ. „По жицата“ – Вариант 1

1. Кои герои са от „По жицата“? A) Иво и Калина Б) Гунчо и Нонка B) Никола и Пенка Г) отец Евтимий и баба Илийца 2. Кой художествен похват НЕ е използван при изграждането на образа на Гунчо? A) портретна характеристика Б) косвена характеристика B) речева характеристика Г) монолог на героя

ТЕСТ. „По жътва“ – Вариант 1

1. Авторът на „По жътва“ е: A) Йордан Йовков Б) Иван Вазов B) Алеко Константинов Г) Елин Пелин 2. Основният конфликт в „По жътва“ е:  A) човек – песен Б) родители – деца B) човек – природа Г) богат – беден