Примерна класна работа за втори срок – БЕЛ /вариант 2/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 7. Леденият човек от неолита Йоци, замръзнал в леден гроб преди 5300 години, вече може да бъде разгледан в най-големи подробности благодарение на нов уеб сайт. За проекта на съвършено запазената мумия са били направени 150 000 снимки с висока разделителна способност от 12 различни ъгъла.

ТЕСТ. Омир, „Илиада“. Литература – 8 клас (Вариант 2)

1. Ахил и Парис са едни от най-важните герои в поемата „Илиада“. А) Грешно Б) Вярно 2. Военните действия в поемата „Илиада“ започват заради „гибелния гняв“ на Ахил. А) Вярно Б) Грешно 3. Посочи верните отговори: За произхода на Ахил според поемата „Илиада“ е вярно, че: А) неговата майка е богиня, а баща му е смъртен Б) той е най-силният герой сред смъртните В) във войната Ахил защитава

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 2)

1. Творбата „Серафим” е: А) повест Б) роман В) разказ Г) литературна приказка 2. Какъв художествен похват е използвал Йовков в откъса: „Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”: А) художествен детайл Б) олицетворение В) хипербола Г) сравнение 3. Каква е истинската професия на Джордж – учител на Джери на о. Корфу?

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 2)

Прочетете текста и решете задачи 1-5. Пролетната буря премина, като остави след себе си ухание на цъфнал люляк. От едрите цветни кичури падаха тежки куршумени капки, които се разбиваха в мокрия пясък на алеята. Градината се давеше в порой от люлякови храсти. Оставени на свобода, неподкастрени с

Входно ниво по Български език за 7 клас (Вариант 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Калцият (Са) е химичен елемент със сребрист, а в много чисто състояние и с оранжев цвят. Калцият е един от най-изобилстващите минерали в човешкото тяло с изключително голямо значение: съставлява около 1,5% от общото ни телесно тегло. Костите и зъбите на човек съдържат 99% от общото количество калций в организма.

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 2/

1. Модернизмът се появява през:       А) началото на деветнадесети век;       Б) втората половина на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Кронос е: A) баща на Зевс Б) бог на ветровете B) баща на Гея Г) бог на изкуството 2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен? A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Хайдути“ B) „Златното момиче“ Г) „Троица братя града градяха“ 3. Авторът на „Грозното патенце“ е: A) Христо Ботев Б) Рик Риърдън B) Шарл Перо Г) Ханс Кристиан Андерсен

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Разказ е: A) „Моето семейство и други животни“ Б) „Серафим“ B) „Малкият принц“ Г) „Хубава си, моя горо“ 2. Кой е авторът на „Косачи“? A) Иван Вазов Б) Христо Смирненски B) Йордан Йовков Г) Елин Пелин 3. Кой герой е от „Серафим“? A) Лазо Б) кака Гинка B) Еньо Г) Стефчов 4. В кои два текста е разгърната темата за ролята на изкуството?

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на „Аз искам да те помня все така…“ е: А) ода Б) стихотворение В) елегия Г) поема 2. Как е показан образът на любимия в „Посвещение“? А) като идеал за красота Б) като звезда на масовата култура В) като коварен прелъстител Г) като красив и опитен, но все пак нуждаещ се от любимата 3. Кое от следните твърдения е вярно? А) Романтическите контрасти изграждат образа на мечтания

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит Поляризация Полупроводникови свойства на материалите Магнитни материали Резистори