Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 2/

1. Модернизмът се появява през:       А) началото на деветнадесети век;       Б) втората половина на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Кронос е: A) баща на Зевс Б) бог на ветровете B) баща на Гея Г) бог на изкуството 2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен? A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Хайдути“ B) „Златното момиче“ Г) „Троица братя града градяха“ 3. Авторът на „Грозното патенце“ е: A) Христо Ботев Б) Рик Риърдън B) Шарл Перо Г) Ханс Кристиан Андерсен

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Разказ е: A) „Моето семейство и други животни“ Б) „Серафим“ B) „Малкият принц“ Г) „Хубава си, моя горо“ 2. Кой е авторът на „Косачи“? A) Иван Вазов Б) Христо Смирненски B) Йордан Йовков Г) Елин Пелин 3. Кой герой е от „Серафим“? A) Лазо Б) кака Гинка B) Еньо Г) Стефчов 4. В кои два текста е разгърната темата за ролята на изкуството?

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на „Аз искам да те помня все така…“ е: А) ода Б) стихотворение В) елегия Г) поема 2. Как е показан образът на любимия в „Посвещение“? А) като идеал за красота Б) като звезда на масовата култура В) като коварен прелъстител Г) като красив и опитен, но все пак нуждаещ се от любимата 3. Кое от следните твърдения е вярно? А) Романтическите контрасти изграждат образа на мечтания

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит Поляризация Полупроводникови свойства на материалите Магнитни материали Резистори

ТЕСТ. „Опълченците на Шипка“ – Вариант 2

1. Авторът на „Опълченците на Шипка“ е:         A)  Иван Вазов           Б) Добри Чинтулов       B) Христо Ботев       Г) Любен Каравелов 2. Посочете две доказателства, че в творбата „Опълченците на Шипка“ се възхвалява подвигът на опълченците.    2 т.

ТЕСТ. „До Чикаго и назад“ – Вариант 2

1. За кого се отнасят следните характеристики: „Получил юридическо образование в Русия, човек с будна гражданска съвест и с активно отношение към политическия живот в България. Развива широка обществена дейност – той е училищен настоятел, член на Върховния македонски комитет и на редица други организации като

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 2

1. Авторът на „Българският език“ е:       A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Иван Вазов   Г) Петко Славейков 2. Посочете два примера за отношението на хулителите към българския език.         2 т.

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 2

1. Къде се развива действието във финала на разказа „Бай Ганьо пътува“?     A) в центъра на Виена Б) на Виенската гара B) в хотел „Лондон" Г) във влака 2. Спътникът на Бай Ганьо в „Бай Ганьо пътува“ е:   A) Стати Б) авторът B) Илчо Г) неизвестен

ТЕСТ. Годишен преговор. (Вариант 2)

1. В кой ред вярно са посочени характеристики на научния текст? А) обобщеност, многозначност, яснота Б) точност, еднозначност, обективност В) обобщеност , точност, експресивност Г) въздейственост, точност, яснота 2. Кое от твърденията е вярно? A) Урочната статия е текст, чрез който специалистите се запознават с