ТЕСТ. „Опълченците на Шипка“ – Вариант 2

1. Авторът на „Опълченците на Шипка“ е:         A)  Иван Вазов           Б) Добри Чинтулов       B) Христо Ботев       Г) Любен Каравелов 2. Посочете две доказателства, че в творбата „Опълченците на Шипка“ се възхвалява подвигът на опълченците.    2 т.

ТЕСТ. „До Чикаго и назад“ – Вариант 2

1. За кого се отнасят следните характеристики: „Получил юридическо образование в Русия, човек с будна гражданска съвест и с активно отношение към политическия живот в България. Развива широка обществена дейност – той е училищен настоятел, член на Върховния македонски комитет и на редица други организации като

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 2

1. Авторът на „Българският език“ е:       A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Иван Вазов   Г) Петко Славейков 2. Посочете два примера за отношението на хулителите към българския език.         2 т.

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 2

1. Къде се развива действието във финала на разказа „Бай Ганьо пътува“?     A) в центъра на Виена Б) на Виенската гара B) в хотел „Лондон" Г) във влака 2. Спътникът на Бай Ганьо в „Бай Ганьо пътува“ е:   A) Стати Б) авторът B) Илчо Г) неизвестен

ТЕСТ. Годишен преговор. (Вариант 2)

1. В кой ред вярно са посочени характеристики на научния текст? А) обобщеност, многозначност, яснота Б) точност, еднозначност, обективност В) обобщеност , точност, експресивност Г) въздейственост, точност, яснота 2. Кое от твърденията е вярно? A) Урочната статия е текст, чрез който специалистите се запознават с

ТЕСТ. „Неразделни“ – Вариант 2

1. Авторът на „Неразделни“ е:    A) Иван Вазов Б) Добри Чинтулов B) Пенчо Славейков Г) Петко Славейков 2. Посочете два конфликта от „Неразделни“, свързани с проблемите на влюбените в патриархалната общност.    2 т.

ТЕСТ. „Заточеници“ – Вариант 2

1. Авторът на „Заточеници“ е: A) Иван Вазов Б) Добри Чинтулов B) Пенчо Славейков Г) Пейо Яворов 2. Посочете две доказателства за изгубения смисъл на съществуването на изгнаниците. 3. Кой от стиховете е от „Заточеници“?   A) и на глас тичам народен Б) България цяла сега нази гледа B) служители на

ТЕСТ. „По жицата“ – Вариант 2

1. Думите: „Ще я видите, чедо, ще я видите...!“, са на: A) Гунчо Б) Моканина B) Стоеница Г) майката 2. Кой мотив НЕ е разгърнат в „По жицата“? A) за пътя Б) за вярата B) за образованието Г) за надеждата

ТЕСТ. „По жътва“ – Вариант 2

1. „По жътва“ е:  A) народна песен Б) приказка B) разказ Г) легенда 2. Кой израз трябва да се постави на мястото на многоточието? В „По жътва“... изпълнява ролята на въведение. A) диалогът между Никола и майка му Б) описанието на жътварската песен B) смъртта на героинята Г) летният пейзаж