ТЕСТ. „Неразделни“ – Вариант 2

1. Авторът на „Неразделни“ е:    A) Иван Вазов Б) Добри Чинтулов B) Пенчо Славейков Г) Петко Славейков 2. Посочете два конфликта от „Неразделни“, свързани с проблемите на влюбените в патриархалната общност.    2 т.

ТЕСТ. „Заточеници“ – Вариант 2

1. Авторът на „Заточеници“ е: A) Иван Вазов Б) Добри Чинтулов B) Пенчо Славейков Г) Пейо Яворов 2. Посочете две доказателства за изгубения смисъл на съществуването на изгнаниците. 3. Кой от стиховете е от „Заточеници“?   A) и на глас тичам народен Б) България цяла сега нази гледа B) служители на

ТЕСТ. „По жицата“ – Вариант 2

1. Думите: „Ще я видите, чедо, ще я видите...!“, са на: A) Гунчо Б) Моканина B) Стоеница Г) майката 2. Кой мотив НЕ е разгърнат в „По жицата“? A) за пътя Б) за вярата B) за образованието Г) за надеждата

ТЕСТ. „По жътва“ – Вариант 2

1. „По жътва“ е:  A) народна песен Б) приказка B) разказ Г) легенда 2. Кой израз трябва да се постави на мястото на многоточието? В „По жътва“... изпълнява ролята на въведение. A) диалогът между Никола и майка му Б) описанието на жътварската песен B) смъртта на героинята Г) летният пейзаж