Контролна работа. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-3. Катя: На мене като по-малка ми беше трудно да си разпределям правилно времето за подготовка на уроците и домашните работи. Но постепенно се научих. Димо: И аз се опитвам, но все не ми стига време. Особено тази година и е подготовката за изпитите.

Входно ниво по Български език и Литература за 9 клас - (вариант 3)

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВХОДНО НИВО - IX КЛАС Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 6.      „Храмът на Артемида Ефеска е един изключителен и неповторим земен дом на боговете. Който веднъж го зърне, ще се убеди, че тук земята и небето са сменили местата си и светът на безсмъртните богове се е преместил от небето на земята.“

ТЕСТ 3 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 3)

1. Кой е лирическият герой в поемата на Христо Ботев „На прощаване“? а) Ботев; б) бунтовникът-революционер; в) майката; г) либето. 2. Какво стои в центъра на поемата? а) описанието на събития и картини; б) душевните преживявания на героите.

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 3)

1. Главният герой в повестта „Гераците“ от Елин Пелин е Йордан Герака. Той е глава на семейството и е носител на типични патриархални ценности. А) Грешно Б) Вярно 2. Какви са основните черти, с които е представен Йордан Герака? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА А) Трудолюбив; с „... меко и добро сърце...“, помага на хората; всички го почитат. Б) Не се грижи достатъчно за своите синове, снахи и внуци. В) За него е важно в дома му да

ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Потомка“ може да се определи като: А) стихотворение равносметка и лирическа изповед Б) поема В) ода Г) елегия 2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Две души“? А) подтикване на читателя към съпричастие и активна позиция Б) възпяване В) символично внушение Г) лирическа изповед 3. В коя двойка творби е налице междутекстово свързване

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Едно от важните послания на „Песента на колелетата“ е, че човек трябва да бъде нужен на другите. Б) В „Песента на колелетата“ темата за труда и творчеството е подчинена на темата за любовта. В) В „Песента на колелетата“ основната тема е свързана с ролята на труда и творчеството като средство за осмисляне на човешкия живот. Г) В

ТЕСТ. Иван Вазов, „Паисий“. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Какъв е историческият и културен контекст, в който е създаден цикълът „Епопея на забравените“? A) Творбите се появяват в предосвобожденското време и отразяват надеждите и идеалите на обикновения човек от периода. Б) Цикълът се появява в условията на политическа диктатура в средата на 20. век и й противопоставя свободния дух на борците за независимост. B) Стихотворенията

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха... умни очи“? A) Лазо Б) Благолаж B) Стамо Г) Гургул 2. Пейзажът в началото на разказа „Косачи“ изобразява: А) пролетна вечер в Софийското поле Б) лятна нощ в Тракийското поле В) есенна нощ край Искър Г) лятна утрин в Добруджа 3. Кой цитат е откъс от пейзаж?

ТЕСТ. Вярата и надеждата. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Спасова могила“? А) внушаване на идеята за красота и хармония Б) подтикване към симпатия и съпричастие В) подтикване към размисъл Г) критика към несправедливия обществен ред 2. Жанрът на „Молитва“ може да се определи като: А) молитва Б) ода В) елегия Г) стихотворение, имитиращо молитва

ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) В „Паисий“ паметта е показана като условие за съществуването на българската нация. Б) В „Паисий“ Вазов възпява легендарните подвизи на атонския монах, чиято памет по онова време се е тачила във всеки български дом. B) Мотивът за сблъсъка между истинско и фалшиво служене присъства отчетливо в „Паисий“. Г) В „Паисий“ е показано значението