ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кой сюжетен момент изпълнява функцията на завръзка в „Железният светилник“? A) срещата на Стоян и Султана и последвалата сватба Б) сватбата на Лазар Глаушев и Ния B) бягството на Стоян Глаушев от родното село Гранче Г) посещението на рилския монах в Глаушевия дом 2. От коя творба е посоченият откъс? – Не одобрявам! – извика тържествено Аочоолу. – Не одобрявам! Ако е

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Радини вълнения“? A) учителят Климент Б) кака Гинка B) Дамянчо Григорът Г) Събка 2. Рада се вълнува от представянето на възпитаничките си, защото: А) Иска всички да я забележат Б) Обича децата и е отговорна за тяхното образование. В) Иска да направи впечатление на Огнянов. Г) Иска да й увеличат заплатата.

Тест 3 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 3

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

"Серафим" - Йордан Йовков - сбит преразказ (вариант 3)

Веднъж, посред лято, в Енювото кафене пристига  чудноват човек, облечен с дълго като расо зимно палто, смачкано бомбе на главата и цървули на краката. Еню не успява да го познае веднага, но погледът му всеки път се спира върху палтото на непознатия - избеляло, окъсано и нашито с безброй огромни кръпки.

ТЕСТ. Омир, „Илиада“. Литература – 8 клас (Вариант 3)

1. Помирението в 24. песен на поемата „Илиада“ е своеобразна кулминация на творбата. А) Грешно Б) Вярно 2. Гневът на Ахил е движеща сила в поемата „Илиада“. А) Вярно Б) Грешно 3. Единственият герой, който е против войната в поемата „Илиада“ е: А) Ахил Б) Одисей В) Хектор Г) Терсит 4. Омир живее през 8. век пр. Хр. Това е времето на геометрическата епоха. А) Вярно Б) Грешно

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-4. Тук идваше и старият елен, който прекарваше лятото по високите пасбища към върховете на планината. Неговата следа, грамадна като следата на вол, се срещаше из тия места през цялата зима, дълбоко отпечатана в снега. [...] Неведнъж беше излизал пред фаровете на

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Колко си хубава!“ може да се определи като: А) похвално слово Б) лирическо стихотворение В) ода Г) поема 2. Лирическият герой от „Аз искам да те помня все така…“ е представен: А) чрез желанията и стремежите му Б) само чрез преживяванията му В) чрез действията си Г) чрез подробно описание 3. Коя опозиция НЕ присъства в стихотворението „Аз искам да те помня все така“?

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит Електропроводимост в диелектрични материали Магнитни свойства на материалите Проводникови материали Кондензатори